Protegeix el teu fill contra la tos ferina: vacuna’t,vacuna’l


1. Què és la tos ferina?
La tos ferina, o cucurutxa, és una malaltia infecciosa respiratòria molt contagiosa que pot comportar complicacions greus. Els nins més petits són els que pateixen formes més greus de la malaltia, amb més complicacions, nombrosos ingressos i fins i tot la mort en alguns casos, sobretot en els lactants de pocs mesos no vacunats.

2. Com es contagia?
La tos ferina es transmet per les gotetes que expulsen les persones que pateixen la infecció en tossir, esternudar, parlar...

3. Quins símptomes té?
El símptoma més característic és la tos, que dura setmanes i als nins més petits els pot arribar a produir asfíxia. La malaltia, sobretot en adults, pot ser molt semblant a un constipat i, per això, és molt difícil saber si una persona amb una tos duradora té tos ferina o una altra infecció respiratòria.

4. Com es pot prevenir?
La millor manera és la vacunació, que provoca la producció de anticossos protectors contra la malaltia. A més, sempre que hi hagi símptomes respiratoris (tos, moc, esternuts...) les persones afectades s’han de protegir la boca en tossir, rentar-se sovint les mans amb aigua i sabó i no compartir objectes personals (molt especialment mocadors).

5. Com es poden protegir els infants més petits?
Amb les mesures higièniques habituals (evitar el contacte de persones amb malalties respiratòries amb nin molt petits, sobretot si tenen tos de llarga durada, rentat de mans freqüents) i, sobretot, amb la vacunació:

  • Vacunació dels nins: la vacunació s’inicia als 2 mesos de edat i és important no retardar la primera dosi, ja que s’ha vist que a partir de aquesta ja disminueix la
    freqüència de la malaltia. Després de aquesta dosi, a les Illes Balears les següent s’administren als 4, 6 i 18 mesos i als 6 anys.
  • Vacunació de les embarassades durant el tercer trimestre de l’embaràs (setmanes 27 a 36): la mare produeix anticossos protectors i els passa al nin a través de la placenta. El nin neix amb una protecció que li durarà al manco fins al moment de rebre la primera dosi de vacuna infantil.

6. Les dones que han passat la malaltia o que ja estaven vacunades, també s’han de vacunar?
Sí, perquè tant la malaltia com la vacuna donen protecció, però en els dos casos la protecció es va perdent.

A les 2-3 setmanes després de la vacunació és quan hi ha més producció de anticossos i el millor moment per què passin a de la mare al nin és el tercer trimestre de l’embaràs. Per això el millor moment per vacunar és a partir de la setmana 27.

Es recomana no vacunar més tard que la setmana 36 per assegurar que la majoria de nins estiguin protegits al moment del naixement.

S’han de vacunar a cada embaràs, ja que no hi ha cap seguretat que la protecció de la vacunació a un embaràs sigui suficient per al següent.

7. Quina vacuna s’utilitza?
La vacuna contra la tos ferina sempre s’administra en una preparació que inclou altres vacunes. En embarassades s’utilitza un preparat que conté la vacuna contra la tos ferina, el tètan i la diftèria, la vacuna dTpa.

8. És segura la vacuna durant l’embaràs?
Els efectes secundaris a les embarassades són els mateixos que a la resta de població i generalment es tracta de molèsties o inflor al lloc de la injecció.
La vacuna també és segura per als infants, no s’han observat efectes secundaris fetals.

9. Es pot vacunar al mateix temps contra la grip i contra la tos ferina?
Sí, no hi ha problema per vacunar al mateix temps amb aquestes dues vacunes. La única precaució és la normal de posar les injeccions amb una separació entre elles (per exemple, una a cada braç)