Torna

Vacunacions

 
Comitè Assessor de Vacunacions de les Illes Balears

El Comitè Assessor de Vacunacions de les Illes Balears té una base legal des de l’any 2006, quan la consellera de Salut i Consum el va crear mitjançant una ordre que va dictar el 13 de juny.

El Comitè està integrat per professionals sanitaris d’àmbits diversos, per poder donar una visió multidisciplinària dels problemes que es plantegin dins aquest camp. Són funcions del Comitè estudiar les millors solucions tècniques davant propostes de modificació de calendaris i pautes de vacunació i assessorar-ne, donar resposta a canvis en la situació de les malalties que es poden controlar mitjançant la vacunació, recomanar les condicions d’ús de vacunes noves i, en general, prestar assessorament tècnic al conseller/a de Salut en les decisions que tenguin a veure amb els programes de vacunació.

La composició d’aquest  Comitè és la següent:

 • Presidenta: Antònia Font Oliver. Directora General de Salut Pública i Participació (DGSPiP).
 • Secretària: Antònia Galmés Truyols. Cap de servei de Prevenció de la Malaltia (DGSPiP).
 • Vocals:
  • Amadeo Vázquez Massot. Cap de Departament de Sanitat, DGSPiP.
  • Antonio Nicolau Riutort. Servei d'Epidemiologia.
  • Jordi Pérez Pons. Centre de Farmacovigilància. Direcció General de Prestacions i Farmàcia.
  • Edelmiro Vergés Aguiló. Sociedad de Pediatria Balear.
  • Olga Hidalgo Pardo. Hospital Universitari Son Espases. Servei de Medicina Preventiva.
  • Antonia Ballesteros Barrado. Servei de Salut de les Illes Balears.
  • Jaime Pons de Ves. Hospital Universitari Son Espases. Servei d'Immunologia.
  • Jordi Reina Prieto. Hospital Universitari Son Espases. Servei de Microbiologia.

Febrer de 2023