Torna

Vacunacions

 
Comitè Assessor de Vacunacions de les Illes Balears

El Comitè Assessor de Vacunacions de les Illes Balears té una base legal des de l’any 2006, quan la consellera de Salut i Consum el va crear mitjançant una ordre que va dictar el 13 de juny.

El Comitè està integrat per professionals sanitaris d’àmbits diversos, per poder donar una visió multidisciplinària dels problemes que es plantegin dins aquest camp. Són funcions del Comitè estudiar les millors solucions tècniques davant propostes de modificació de calendaris i pautes de vacunació i assessorar-ne, donar resposta a canvis en la situació de les malalties que es poden controlar mitjançant la vacunació, recomanar les condicions d’ús de vacunes noves i, en general, prestar assessorament tècnic al conseller/a de Salut en les decisions que tenguin a veure amb els programes de vacunació.

La composició d’aquest  Comitè és la següent:

 • Presidenta: Maria Ramos Montserrat, directora general de Salut Pública i Participació.
 • Secretària: Antònia Galmés Truyols, responsable dels programes de vacunació en salut pública.
 • Vocals:
  • Jaume Giménez Durán, del Servei d’Epidemiologia de la Direcció General de Salut Pública i Participació.
  • Teresa Falomir Gómez, cap de la Secció de Farmacovigilància de la Direcció General de Planificació, Avaluació i Farmàcia.
  • Joan Milà Llambí, del Servei d’Immunologia de l’Hospital Universitari Son Espases.
  • Jordi Reina Prieto, del Laboratori de Microbiologia de l’Hospital Universitari Son Espases.
  • Olga Hidalgo Pardo, del Servei de Medicina Preventiva de l’Hospital Universitari Son Espases.
  • Pilar Laínez Ibáñez, de Medicina del Treball de l’Hospital Son Llàtzer.
  • Edelmiro Vergés Aguiló, de la Sociedad de Pediatría Balear.
  • Carlos Villafáfila Gomila, subdirector de Cures Assistencials i Atenció a l'Usuari del Servei de Salut de les Illes Balears.

Desembre de 2015