Torna

Portal de transparència

DESPESA PER HABITANT I INVERSIONS REALITZADES/SUBVENCIONS DE L'ESTAT I EUROPEES.

 

Despesa per habitant: obligacions no financeres reconegudes netes / Nº. habitants (excel)


Inversions realitzades/Subvencions de l'Estat i europees (excel)

 

Data d'actualització: 03/04/2017