Portal Transparència

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Informació Jurídica > Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circularsPodeu consultar la normativa aplicable de cada Conselleria.

Si voleu consultar la normativa autonòmica en general podeu consultar el REPOSITORI.

S'inclouen també en aquest apartat les directrius, instruccions i circulars que els òrgans superiors i directius de l'Administració aproven per donar pautes o criteris d’actuació o per unificar criteris d’interpretació en l’aplicació de disposicions legals.

Igualment s’inclouen, quan hi hagi, les respostes a consultes plantejades pels particulars o altres òrgans, quan suposin una interpretació del dret o tinguin efectes jurídics.

      

4.4