Portal Transparència

Declaracions d'interessos i d'activitats i de patrimoni

Ètica i Bon Govern > Declaracions d'interessos i d'activitats i de patrimoni

Data actualització: 01/09/2023

Podeu consultar les declaracions en el Registre de béns, interessos i activitats que gestiona, controla i publica l’Oficina de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció de les Illes Balears, per veure totes les declaracions dels càrrecs públics i del personal eventual de la Comunitat Autònoma.

També podeu accedir a aquesta informació en l’apartat de BÉNS I ACTIVITATS de la pàgina d'informació de cada càrrec que es troba a la web del Govern de les Illes Balears. Podreu trobar-les cercant a l’organigrama el càrrec que us interessi i clicant en les “Dades de transparència”.

En la pàgina del càrrec corresponent, ho trobareu mitjançant el botó “Béns i activitats” (vegeu fletxa en la següent imatge):

Botó “Béns i activitats”