Portal Transparència

Dèficit/Superàvit sobre el PIB

Economia i Finances > Altres indicadors econòmics > Dèficit/Superàvit sobre el PIB

Evolució de la necessitat/capacitat de finançament (i % sobre el PIB)

Podeu accedir a la informació a través del següent full de càlcul Full de càlcul

Data d'actualització: 13/02/2020