Portal Transparència

Ingressos i despeses per habitant

Economia i finances > Altres indicadors Econòmics > Ingressos i despeses per habitant

Data de actualització: 20/04/2022

Podeu accedir a la informació a través del següent full de càlcul (inclou evolució des de 2011) Full de càlcul