Portal Transparència

Despeses per habitant

Economia i finances > Altres indicadors Econòmics > Despeses per habitant

Data de actualització: 16/04/2021

Despesa per habitant: obligacions no financeres reconegudes netes/nombre d'habitants

Inversió realitzada per habitant: obligacions reconegudes netes (cap.VI)/ nombre d'habitants

Despesa per habitant

Podeu accedir a la informació a través del següent full de càlcul Full de càlcul