Portal Transparència

Inversions/subvencions de l'Estat i UE

Economia i Finances > Sistema de finançament automàtic > inversions/subvencions de l'Estat i UE

                                                                                                                                                   Data de actualització: 26/04/2023

Podeu accedir a la informació a través del següent full de càlcul (inclou evolució des de 2012) Inversions/Subvencions de l'Estat i UE