Torna

Departament d'Estudis Autonòmics

Cercador de legislació autonòmica i de textos consolidats* 


*El Departament d'Estudis Autonòmics de l'Advocacia de la Comunitat Autònoma no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest cercador. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent.

La base de dades de legislació autonòmica és un cercador normatiu de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que recopila, amb les seves modificacions:

  • Totes les lleis i tots els decrets promulgats des de l'any 1983 fins a l'actualitat, en la seva versió en català.
  • Els textos consolidats de les lleis i decrets autonòmics des de 1983, en la seva versió en català (aquests textos no tenen caràcter oficial i s'ofereixen per facilitar la consulta de les normes després de les seves modificacions).
  • Les ordres publicades a partir de l'any 2024 (s'està treballant en la recopilació de les anteriors).

Aquest cercador permet localitzar aquestes normes mitjançant alguna de les opcions següents:

—   Per l'any en què es varen dictar.

—   Per títol o número de norma. [+]

—   Per camp temàtic. [+]

—   Per terme exacte.

norma_autom.jpg

CERCADOR DE NORMATIVA

Aquest cercador és un instrument amb pretensió d'exhaustivitat, en què consta la totalitat de la normativa. Per aquest motiu, i a efectes sistemàtics, la informació es classifica i s’identifica visualment de la manera següent:

ico_verde.gif Normes vigents
ico_rojo.gif Normes derogades
ico_amarillo.gif Normes considerades fora d'ús o de vigència limitada
ico_azul.gif Decrets del/de la president/a

Darreres actualitzacions

20/02/2024 Ordre 5/2024 del conseller d’Agricultura, Pesca i Medi Natural [de 25 de gener de 2024] per la qual es crea la Comissió de Cogestió de la Pesca Recreativa a les Illes Balears
08/02/2024 Ordre 6/2024 del conseller de Turisme, Cultura i Esports [de 5 de febrer de 2024] per la qual es modifica l’Ordre 25/2023 del conseller de Turisme, Cultura i Esport, de 20 de desembre de 2023, per la qual s’estableixen les bases reguladores i s’aprova una nova convocatòria de les ajudes de minimis per a la modernització i la innovació en la higiene i en la neteja dels establiments d’allotjament turístic, destinada a la compra de mecanismes d’elevació de llits, en el marc del Pla de Recuperació...

Veure totes