Seminari


Una visió pràctica del dret d’accés a la informació pública

Aquest seminari va ser impartit per Nuria Garcia Barco, cap del Servei Transparència i Bon Govern de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i va tenir lloc dia 22 de setembre de 2022 de 12 a 14 h al saló d'actes de l'Arxiu del Regne de Mallorca de Palma.

El seminari va posar de relleu la importància del dret d'accés a la informació pública regulat a la Llei 19/2013, de 9 de desembre, indicant les línies generals per a la seva aplicació a la CAIB i va resoldre qüestions pràctiques.

PDFPonència Nuria Garcia

foto_2.pngfoto_5.png