Portal Transparència

Despeses en relació amb la Covid-19

Transparència per sectors > Transparència en sanitat > Trasparència i Covid-19 > Despeses en relació amb la Covid-19

Data de actualització: 03/05/2024

La web “Com i en què gasta el Govern de les Illes Balears” actualitza trimestralment, la informació pressupostària en general i, entre d’altres la relativa al programa “413G” per “Accions Públiques relatives al Covid-19”, creat per canalitzar les despeses en aquesta matèria, sense perjudici que també es puguin realitzar despeses per fer front a aquesta crisi des d’altres partides existents en el Pressupost inicial i que no es reflecteixen aquí.

En què es gasta? (trimestral)Web "Com i en què gasta el Govern"       Com es gasta? (trimestral)Web "Com i en què gasta el Govern"       Qui ho gasta? (trimestral)Web "Com i en què gasta el Govern"

 

Per ampliar aquesta informació, podeu consultar, en els quadres següents, uns fulls de càlcul amb l’actualització mensual (la darrera del 30/04/2024) del Servei de Salut (per a l'exercici 2024 només hi ha partides de despesa relacionades amb COVID-19 del SSIB IB-Salut), de l'execució de:

  • Les despeses imputades al programa 413G, creat per canalitzar les actuacions sanitàries o educatives per fer front als efectes directes de la pandèmia.
  • Altres despeses relacionades amb actuacions tendents a pal·liar els efectes de la pandèmia, incloses les de recuperació, transformació i impuls econòmic,en el marc del "Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència".

En què es gasta? (mensual)Fulls de càlcul       Com es gasta? (mensual)Fulls de càlcul       Qui ho gasta? (mensual)Fulls de càlc

Nota 1: Les dades d'execució publicades aquí, són dades no consolidades. Podeu consultar dades d'execució consolidades a pressupostsillesbalears.cat

Nota 2: Es mostra la informació funcional en "En què es gasta?", l'econòmica en "Com es gasta?" i l'orgànica en "Qui ho gasta?"