Portal Transparència

Ajudes relacionades amb la Covid-19 o finançats amb els Fons MMR

Transparència per sectors > Transparència en sanitat >Transparència i Covid-19 > Ajudes relacionades amb la Covid-19

Data actualització: 08/02/2024

 

 

En aquesta pàgina trobareu el quadre amb les ajudes convocades pel Govern per compensar despeses relacionades amb la COVID-19, per pal·liar situacions de crisi generada per la pandèmia, i/o que són finançades amb fons MMR (NextGenerationEU).

En el quadre, trobareu un enllaç al BOIB, i, si escau, al tràmit de la seu electrònica o a la informació complementària que us pot ser d'utilitat.

També podeu consultar les convocatòries MMR (NextGenerationEU) que publica l'Oficina d'Inversions Estratègiques (OIE), on podeu fer un filtre per trobar les convocatòries autonòmiques clicant a aquest enllaç.

 

NOTA: Recomanam que es descarregui el quadre amb LibreOffice per poder accedir als enllaços. Si no el teniu, podeu descarregar-vos aquest programari clicant aquí.