Portal Transparència

 

El Govern Obert és una nova manera d'actuar mitjançant la qual les Administracions Públiques, a través de Plans d'Acció, ofereixen informació sobre el que fan amb transparència, rendeixen comptes, promouen la participació i tenen en compte l'opinió dels ciutadans en la gestió dels assumptes públics.

 

IV PLA D'ACCIÓ DE L'ALIANÇA PER AL GOVERN OBERT (2020-2024)

El IV Pla de Govern Obert és un conjunt d'actuacions que es desenvoluparan a partir del segon semestre de 2020 a les quals es compromet l'Administració General de l'Estat, en col·laboració amb altres Administracions públiques i amb la societat civil, per a avançar en el Govern Obert.

 

Objetius generals del IV Pla

  • Impulsar, enfortir i millorar la qualitat de la participació en la gestió pública, permetent a la ciutadania participar en la presa de decisions públiques amb l'objectiu d'aconseguir millors resultats i una major qualitat democràtica.
  • Aprofundir en la transparència, en les dades obertes i en la rendició de comptes de les Administracions Públiques, mitjançant el desenvolupament d'accions orientades a la seva millora i a l'avaluació dels resultats dels plans i programes públics.
  • Construir un sistema d'integritat pública, enfortint valors ètics i mecanismes per a afermar la integritat de les institucions públiques i reforçar la confiança dels ciutadans.
  • Sensibilitzar a la societat i als empleats públics sobre els valors del Govern Obert, contribuint al compliment dels objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030, per a avançar cap a una societat inclusiva, justa i pacífica.

 

Participació del Govern de les Illes Balears

La Secretaria Autonòmica de Memòria Democràtica i Bon Govern del Govern dels Illes Balears participa en l'elaboració del IV Pla de Govern Obert que impulsa el Ministeri de Política Territorial i Funció Pública. I ho fa a través de la Direcció General de Transparència i Bon Govern i de la Direcció General de Participació i Voluntariat.

Des de totes dues àrees, el Govern ha presentat 6 compromisos a aquest IV Pla que tenen a veure amb diferents eixos de treball i que contemplen millores en àmbits com la difusió i formació dels treballadors públics, la millora del marc normatiu, així com la manera d'avaluar les polítiques públiques.

 

Consulta pública sobre l'esborrany del IV Pla

La versió definitiva d'aquest IV Pla es troba en aquests moments en un procés de consulta pública, que es prolongarà fins al 16 d'octubre. Està previst que el text que sorgeixi se sotmeti a l'aprovació del Fòrum de Govern Obert el 29 d'octubre i sigui el resultat d'un procés participatiu i de consens entre l'Administració i la societat civil.

El document s'ha elaborat tenint en compte les 130 demandes ciutadanes rebudes, després de la realització de tallers de deliberació i de la consulta a la Comissió Permanent, àmbits en els quals participen les dues direccions generals implicades des de la Secretaria Autonòmica de Memòria Democràtica i Bon Govern.

Consulta pública (OBERT el TERMINI)

Consultau l'esborrany del IV Pla i feis les vostres observacions a través d'aquest formulari.

Termini: 28 de setembre al 16 d'octubre de 2020.

Més informació sobre el proccés d'elaboració del Pla.

 

Podeu consultar toda la informació sobre aquest IV Pla

 

III PLA D'ACCIÓ D'ESPANYA DE L'ALIANÇA PER AL GOVERN OBERT (2017-2019)

El Tercer Pla del Govern Obert del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, neix fruit del compromís d'Espanya amb l'Aliança per al Govern Obert (Open Government Partnership) i té com a objectiu impulsar des del govern central i des de cadascuna de les autonomies la participació i el diàleg de les institucions amb la societat civil.

Aquesta col·laboració es fonamenta en una sèrie de compromisos que podeu consultar en la web del III Pla

Entre aquests compromisos, està la creació del Fòrum de Govern Obert del qual les comunitats autònomes (entre d'elles la nostra) formem part, amb la finalitat d'institucionalitzar la col·laboració i enfortir el diàleg permanent entre les Administracions públiques i la societat civil en matèries relacionades amb la col·laboració, la transparència, la participació i la rendició de comptes.

 

Compliment global dels compromisos del III Pla a 30 de juny de 2019

El 30 de juny de 2019 va finalitzar el termini d'execució del III Pla. El 87% de les activitats s'ha complert totalment i en un 8% de les activitats s'ha avançat significativament.

Resultados del III Plan de Gobierno Abierto

Podeu consultar el compliment dels compromisos:

 

Podeu obtenir més informació sobre el III Pla.