Portal Transparència

 

El Govern Obert és una nova manera d'actuar mitjançant la qual les Administracions Públiques, a través de Plans d'Acció, ofereixen informació sobre el que fan amb transparència, rendeixen comptes, promouen la participació i tenen en compte l'opinió dels ciutadans en la gestió dels assumptes públics.

 

IV PLA D'ACCIÓ DE L'ALIANÇA PER AL GOVERN OBERT (2020-2024)

El IV Pla de Govern Obert d'Espanya 2020-2024 és un conjunt d'actuacions que es desenvolupen des del segon semestre de 2020, a les quals es compromet l'Administració General de l'Estat en col·laboració amb altres Administracions públiques i amb la societat civil, per avançar en el Govern Obert.

El IV Pla s'ha aprovat en la reunió del Plenari del Fòrum de Govern Obert del dia 29 d'octubre de 2020.

Recull els compromisos que assumeixen les Administracions públiques per reforçar la transparència i la rendició de comptes, millorar la participació, establir sistemes d'integritat pública, i formar i sensibilitzar a la ciutadania i al personal empleat públic en matèria de Govern Obert, amb l'objectiu de contribuir a una societat més justa, pacífica i inclusiva.

 

Objectius generals del IV Pla de Govern Obert

  • Impulsar, enfortir i millorar la qualitat de la participació en la gestió pública, permetent a la ciutadania participar en la presa de decisions públiques amb l'objectiu d'aconseguir millors resultats i una major qualitat democràtica.
  • Aprofundir en la transparència, en les dades obertes i en la rendició de comptes de les Administracions Públiques, mitjançant el desenvolupament d'accions orientades a la seva millora i a l'avaluació dels resultats dels plans i programes públics.
  • Construir un sistema d'integritat pública, enfortint valors ètics i mecanismes per a afermar la integritat de les institucions públiques i reforçar la confiança dels ciutadans.
  • Sensibilitzar a la societat i als empleats públics sobre els valors del Govern Obert, contribuint al compliment dels objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030, per a avançar cap a una societat inclusiva, justa i pacífica.

 

Contingut del IV Pla de Govern Obert

IV Pla de Govern Obert

Accés al document aprovat del IV Pla de Govern Obert.

Seguiment de les Actuacions del IV Pla de Govern Obert (aquí podeu seguir puntualment i de forma gràfica els avenços en les diferents actuacions).

 

Participació del Govern de les Illes Balears

La Secretaria Autonòmica de Memòria Democràtica i Bon Govern del Govern de les Illes Balears participa en l'elaboració del IV Pla de Govern Obert a través de la Direcció General de Transparència i Bon Govern i de la Direcció General de Participació i Voluntariat.

El Govern ha presentat 6 compromisos a aquest IV Pla que tenen a veure amb diferents eixos de treball i que contemplen millores en àmbits com la difusió i formació dels treballadors públics, la millora del marc normatiu, així com la manera d'avaluar les polítiques públiques.

Podeu consultar els compromisos assumits pel Govern de les Illes Balears.

Podeu també fer el seguiment de les actuacions del Govern de les Illes Balears en el IV Pla.