Portal Transparència

Altres formes de sol·licitar informació a l'Administració

Recordau que si el que voleu és informació general sobre horaris d’atenció i ubicació d’oficines d’òrgans i serveis de l’Administració autonòmica, sobre com s’han de fer determinats tràmits o sobre com us podeu relacionar amb l’Administració, la podeu sol·licitar de manera més àgil i senzilla per mitjà del Servei d’Atenció a la Ciutadania, en els canals d’atenció presencial, telefònica i en línia. Per fer-ho telemàticament, utilitzau aquest formulari.

Així mateix, si voleu assessorament sobre requisits jurídics o tècnics que les disposicions imposin a les actuacions o sol·licituds, el podeu obtenir contactant directament amb l’òrgan competent.

Aquí podeu consultar el directori de l’Administració autonòmica. Si no sabeu quin és l’òrgan competent, podeu contactar amb el Servei d’Atenció a la Ciutadania, per mitjà de qualsevol dels seus canals.

I si sou part interessada en un procediment en curs i voleu accedir a informació sobre l’expedient, podeu fer-ho contactant directament amb la unitat gestora del procediment