Atenció a la ciutadania

 

L'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears pretén ser una administració propera, moderna i eficient.

A través del servei d'atenció a la ciutadania s'ofereix la informació sobre la seva estructura i funcionament.

Els serveis que oferim són:

1.Informació presencial a través de les oficines d'informació i registre de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, així com exercir les funcions de registre general i de recepció de queixes i suggeriments.

2.Informació telemàtica a través de les xarxes socials i recepció i tramitació de queixes i suggeriments.

3.Informació telefònica a través del telèfon 012 i atendre queixes i suggeriments.