Portal Transparència

Contractes amb tramitació d'emergència per la Covid-19

Transparència per sectors > Transparència en sanitat > Transparència i Covid-19 > Contractes amb tramitació d'emergència per la Covid-19

Data actualització: 14/07/2023

Els següents fitxers contenen la informació, extreta de la Plataforma de Contractació del Sector Públic (PCSP), respecte dels contractes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i del seu sector públic instrumental que s'han adjudicat amb tramitació d'emergència des de l'inici de l'estat d'alarma i que s'han publicat en la PCSP.

Dades corresponents al període 14/03/2020 a 30/06/2023. 

A continuació podeu veure quins han estat els principals adjudicataris: