Preguntes més freqüents

Preguntes més freqüents. Plans de formació de l'EBAP

- Inscripció a les accions formatives
- Material didàctic
- Diplomes i certificats d'accions formatives
- Proves de certificació de coneixements (PCC) del Programa d'Autoaprenentatge


Inscripció a les accions formatives

P. Som policia local, puc fer cursos de FG?
R. En principi no, perquè els policies locals ja tenen el seu pla de formació específic a l'EBAP, que és el Pla de Formació en Seguretat i Emergències de Personal Policial i d'Emergències.

P: Quan em puc inscriure a les accions formatives de l’EBAP?
R: Teniu diverses opcions:

  1. La primera, i principal, és fer la inscripció dins dels terminis que obre l’EBAP.
  2. També us podeu inscriure a les accions formatives que tenen una ampliació de termini. Podeu veure els terminis oberts en l'actualitat en aquest enllaç Pàgina Web 
  3. En cas que ja hagin transcorregut el termini ordinari i el termini ampliat, encara queden les opcions que preveu la Resolució de la presidenta de l’Escola Balear d’Administració Pública d’11 de juliol de 2009 per la qual s’aproven noves formes d’inscripció a les accions formatives dels plans de formació de l’EBAP. Vegeu-ne la informació completa a la pàgina web Pàgina Web 

Segons aquesta Resolució:

a) Una vegada publicada la llista definitiva de persones admeses en qualsevol acció formativa, si hi ha un nombre d’alumnes inferior al que inicialment s’havia previst, totes les persones interessades que compleixin els requisits per ser admeses poden fer una sol·licitud per poder incorporar-se a aquella activitat. La sol·licitud s’ha de presentar fins a cinc dies hàbils abans, com a màxim, del dia de l’inici de l’acció formativa.
b) Les persones que figurin en la llista d’espera (del primer termini o del termini especial) i que es presentin 15 minuts abans de l’hora del començament de l’acció formativa, en cas que no s’hagi cobert tota la quota d’alumnes prevists, es podran incorporar en el «darrer minut», amb el vistiplau dels tècnics responsables de l’EBAP.
c) En cas que no es puguin cobrir totes les places del curs amb les persones que figuren en la llista d’espera, es podran incorporar altres persones assistents d’acord amb els criteris d’admissió del «darrer minut».

Torna al principi


Material didàctic

P: El material didàctic de les accions formatives estarà disponible en format de llibre electrònic (epub, mobi) per promoure'n l'ús electrònic?
R: El format pdf, que és el que utilitza l'EBAP, és universal, i qualsevol persona el pot convertir al format que sigui més adequat al seu dispositiu.

P: Puc accedir al repositori de material d'un curs si no en som alumne?
R: L'EBAP facilita l'accés al repositori de material als alumnes del curs, i no en prohibeix la distribució però sí la comercialització.

Torna al principi


Diplomes i certificats d'accions formatives

P: Per què ara ja no tenc el meu certificat o diploma en paper? És una mesura definitiva?
R: L'EBAP, a partir de l'any 2012, està aprofitant les noves tecnologies que ajuden a simplificar la tramitació dels documents, i a estalviar recursos materials i personals a l'hora d'expedir certificats i diplomes. Com que és suficient que ens faceu la petició i ens doneu una adreça de correu electrònic vàlida, podreu disposar més aviat del vostre document, sense haver-vos de desplaçar fins aquí per a recollir-lo. Per tot això, consideram que aquesta mesura beneficiarà totes les parts interessades. No obstant això, caldrà abonar les taxes quan així estigui establert.

P: Així i tot, si vull tenir un diploma o un certificat amb la rúbrica i els segells 'de sempre', el puc aconseguir?
R: Sí. No obstant això, sempre estaran subjecte a taxes, que, en qualsevol cas, seran més elevades pels costs de personal i de material.

P: Com puc obtenir el diploma del curs en paper?
R: Per tenir el diploma del curs en paper, heu de seguir les passes següents:

  1. Emplenau l’imprès <Sol·licitud de certificació> que trobareu a la pàgina <Impresos d'utilitat>.
  2. En aquest imprès heu d’indicar que voleu el diploma corresponent; també heu de consignar a quina seu de l’EBAP voleu recollir-lo (Mallorca, Menorca o Eivissa).
  3. Com veureu a la mateixa pàgina, l’emissió de diplomes en paper està subjecta a una taxa, l’import de la qual trobareu allà mateix, juntament amb un enllaç al web de l’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB).
  4. En el web de l’ATIB podeu pagar la taxa en línia o bé obtenir el document únic d’ingrés (DUI) per pagar-la de manera presencial.
  5. Heu de presentar la sol·licitud i el justificant del pagament de la taxa en el Registre General de l’EBAP, en el de la Conselleria d’Administracions Públiques o en qualsevol de les formes que determina la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  6. Quan l’EBAP disposi del diploma signat, us avisarem per passar a recollir-lo.

P. En el diploma o certificat no apareix cap signatura gràfica. El document no ha de dur cap segell ni cap rúbrica? És suficient amb la referència que s'hi indica?
R: El document signat de manera digital no necessita cap tipus de segell o rúbrica gràfica, ja que l'adreça web indicada en el marge (del tipus https://www.caib.es/pfuncionafront/moduls/signatura/index.jsp?type=xx&id=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx=) conté la informació de l'arxiu i, precisament, aquesta signatura digital i verificable dóna equivalència a un document rubricat i segellat.
De tota manera, si voleu comprovar la validesa de les signatures del document pdf, ho podeu fer a la pàgina del Govern d'Espanya: <https://valide.redsara.es/valide/validarFirma/ejecutar.html>.

P: Puc imprimir aquest document tantes vegades com vulgui?
R: Podeu fer-ne tantes impressions com vulgueu. El certificat pròpiament dit és l'arxiu en PDF que heu descarregat des de l'enllaç que us hem facilitat.

P: Jo no tenc connexió a Internet a casa, ni adreça de correu electrònic. Com ho puc fer?
R: Si sou funcionari o funcionària de la CAIB, teniu correu electrònic. Si no sou funcionari o funcionària de la CAIB, haureu d'habilitar un compte de correu electrònic. Quant a la connexió, hi ha diverses opcions per a connectar-se sense tenir Internet a casa. En qualsevol cas, el certificat o diploma sempre es pot sol·licitar en paper.

P: Aquests tipus de documents, també estan sotmesos al pagament d'una taxa?
R: Finalitzat el curs, s'emetrà automàticament i gratuïtament el diploma acreditatiu de l'activitat formativa; les altres còpies o duplicats estaran subjectes a la Llei de taxes de la Comunitat Autònoma.

P: Vaig assistir a un curs anterior a la posada en marxa de la signatura digital. El meu diploma serà en paper?
R: Si no teniu el diploma corresponent, o no el vàreu demanar en el seu moment (el mes de gener de 2012 l'EBAP va deixar d'emetre els diplomes d'ofici), el vostre document serà en format de signatura digital.

Torna al principi


Proves de certificació de coneixements (PCC) del Programa d'Autoaprenentatge

P: Quin dia i a quina hora he de realitzar la prova?
R: Les persones seleccionades per participar en una prova en línia, rebran prèviament per correu electrònic la informació concreta del dia i la franja horària.

P: L’EBAP em certificarà l’activitat formativa si super la prova?
R: L’EBAP expedirà els certificats d’aprofitament a les persones que superin les PCC amb una nota mínima de 6 punts sobre 10. Així mateix, els certificats d’aprofitament s’inclouran directament en l’expedient personal del Portal del Serveis al Personal, si escau.
Els resultats de les PCC es comunicaran individualment per correu electrònic.

P: Tindré algun tipus de penalització si no present la meva renúncia dins el termini establert?
R: El fet de no renunciar a les proves dins el termini fixat i de no comunicar la incapacitat laboral suposa no tenir dret a participar en les proves que es convoquin durant un any natural.

P: Si no puc assistir a la prova, he de renunciar-hi formalment?
R: Amb la sol·licitud es contreu l’obligació d’assistir a les proves. Si no s’hi pot assistir, s’ha de comunicar per escrit a l’adreça electrònica: formaciogeneral@ebap.caib.es o al número de fax 971 17 63 19, com a mínim, 5 dies hàbils abans que comencin.

P: Com puc accedir al material d'estudi?
R: El material sempre està disponible al web: https://ebapenobert.caib.es/

P: Com funcionen el Programa d'Autoaprenentatge?
R: Vegeu l'esquema PDF

P: Podré realitzar la prova un altre dia?
R: No. Cada prova té un dia i un horari assignat. Us recomanem entrar en "EBAP en línia" abans del dia de la prova, per comprovar que teniu accés.

P: Puc enviar per correu electrònic la prova una vegada exhaurit el temps?
R: No. En el sistema d'avaluació apareix el temps que té per a realitzar i enviar cadascuna de les parts, si no es lliura en el temps i la forma establerta, no s'acceptaran les respostes enviades per un altre mitjà que no sigui la plataforma.