desc_FS.png

Calendari d’inscripció del Pla de Formació Sectorial 2024

El termini d’inscripció previst per a les activitats formatives del segon semestre del Pla de Formació General, del Pla de Formació Sectorial i del Programa de Formació i Acreditació de Personal Directiu de l’any 2024 és del 24 de maig al 7 de juny.