Torna

Plans de formació de l'EBAP

desc_FS.png

Calendari d’inscripció del Pla de Formació Sectorial 2023

El termini d’inscripció previst per a les activitats formatives del primer semestre del Pla de Formació General, del Pla de Formació Sectorial i del Programa de Formació i Acreditació de Personal Directiu de l’any 2023 és del 19 de gener al 2 de febrer.