Torna

Plans de formació de l'EBAP

Mapa web

Apartats generals

Presentació

Responsables de formació de les conselleries

Coordinadors d'àrea del Pla de Formació General

Equip tècnic de l'EBAP

Instruccions de la direcció

Plataformes de l'EBAP

Pla de llengua catalana 2022

Pla de Formació General 2023

Pla de Formació Sectorial 2023

Programa de Formació i Acreditació de Personal Directiu 2023

Programa de Formació i Perfeccionament per al Professorat de l’EBAP 2022

Programa d'Autoaprenentatge 2023

Pla de formació permanent del personal del SOIB

Jornades i conferències

Formació FIOP 2023

Formació Policial 2023

Formació Policial de Corporacions Locals 2023

Formació de Seguretat, Emergències i Bombers 2023

Formació Voluntariat Protecció Civil 2023

Impresos d'utilitat

Preguntes més freqüents