Torna

Plans de formació de l'EBAP

Mapa web

Apartats generals

Presentació

Responsables de formació de les conselleries

Coordinadors d'àrea del Pla de Formació General

Equip tècnic de l'EBAP

Instruccions de la direcció

Plataformes de l'EBAP

Pla de llengua catalana 2022

Pla de Formació General 2022

Pla de Formació Sectorial 2022

Programa de Formació i Acreditació de Personal Directiu 2022

Programa d'Autoaprenentatge 2021

Jornades i conferències

Formació FIOP 2022

Formació Policial 2022

Formació Policial de Corporacions Locals 2022

Formació de Seguretat, Emergències i Bombers 2022

Formació Voluntariat Protecció Civil 2022

Impresos d'utilitat

Preguntes més freqüents