Mapa web

Apartats generals

Presentació

Responsables de formació de les conselleries

Coordinadors d'àrea del Pla de Formació General

Equip tècnic de l'EBAP

Instruccions de la direcció

Plataformes de l'EBAP

Pla de llengua catalana 2023

Pla de Formació General 2024

Pla de Formació Sectorial 2024

Programa de Formació i Acreditació de Personal Directiu 2024

Programa de Formació i Perfeccionament per al Professorat de l’EBAP 2023

Programa d'Autoaprenentatge 2024

Jornades i conferències

Formació FIOP 2024

Formació Policial 2024

Formació Policial de Corporacions Locals 2024

Formació de Seguretat, Emergències i Bombers 2024

Formació Voluntariat Protecció Civil 2024

Impresos d'utilitat

Preguntes més freqüents