desc_FG.png Calendari d’inscripció del Pla de Formació General 2024

El termini d’inscripció previst per a les activitats formatives del primer semestre del Pla de Formació General, del Pla de Formació Sectorial i del Programa de Formació i Acreditació de Personal Directiu de l’any 2024 és del 16  al 29 de gener.