desc_FG.png Pla de Formació General 2024

 

Menorca

Bases del Pla HTML

Terminis d'inscripció HTML

Llegenda:

Curs amb període d'inscripció obert consulta_blau.gif

Període d'inscripció tancat consulta.gif 

Publicat llistat d'alumnes admesos pdfLAdmesos.gif

Llistat d'al·lumnes amb dret a certificat pdfLCertificats.gif

Nota: Si el nom del curs és molt llarg, feu-hi "clic" per veure'l completament.

 

Àrea de comunicació i habilitats personals (CIHP)HTML

Àrea economicopressupostària (EP)HTML

Àrea de gestió i desenvolupament de recursos humans (GDRH)HTML

Àrea de gestió de l'organització i innovació (GOI)HTML

Àrea juridicoadministrativa (JA)HTML

Àrea de tecnologia i comunicació (TIC)HTML