Coordinadors d'àrea del Pla de Formació general

ÀREA

COORDINADOR/A

LLOC QUE OCUPA

ADREÇA ELECTRÒNICA

EXTENSIÓ

GDRH
(Gestió i Desenvolupament de Recursos Humans)

Cati Martínez Andreu

Cap del Departament de Coordinació i Modernització

cmartinez@dgfun.caib.es

62678

GOI
(Gestió de l'Organització i Innovació)

Silvia Loriente Ducret

Cap del Servei de Personal

sloriente@sghis.caib.es

66870

JA
(Juridicoadministrativa)

David Casado Llamas

Cap del Departament Jurídic i de Contractació dcasado@sgtep.caib.es

62871

TIC
(Tecnologies de la Informació i la Comunicació)

Pilar Jiménez Cortés

Cap de servei de gestió de Fons Europeus pjimenez@sgtedu.caib.es

62257

CIHP

(Comunicació i habilitats personals)

Margalida Roca Bibiloni

Tècnica superior de prevenció mroca@dgfun.caib.es

69871