Equip tècnic de l'EBAP

Prefectura I - Formació general i sectorial

NOM

LLOC QUE OCUPA

ADREÇA ELECTRÒNICA

EXTENSIÓ

Francisca Jiménez Chica

Cap d'Estudis I

fjimenez@ebap.caib.es

69983

Antoni Pons Cortés

Tècnic de formació

apons@ebap.caib.es

69975

Cristina Fernández de Alba

Tècnica de formació

mcfernandez@ebap.caib.es

63395

Patricia Bonet Gelabert

Tècnica de formació

pbonet@ebap.caib.es

69985

Tina Mestre Gómez

Tècnica de formació

smestre@ebap.caib.es

69966

Prefectura III - Formació llengües

NOM

LLOC QUE OCUPA

ADREÇA ELECTRÒNICA

EXTENSIÓ

Maria Sampol Ballester

Cap d'estudis II

msampol@ebap.caib.es

69278

Emma Terés Fuster

Assessora lingüística

eteres@ebap.caib.es

69281

Gabriel Suau Otero

Assessor lingüístic

gsuau@ebap.caib.es

69948

Prefectura IV - Formació seguretat i emergències

NOM

LLOC QUE OCUPA

ADREÇA ELECTRÒNICA

EXTENSIÓ

Aina Sans Crisol

Tècnica de formació

asans@ebap.caib.es

69979

Aina Maria Maymó Gaspar

Tècnica de formació

ammaymo@ebap.caib.es

63998

José Manuel Amorós Alonso

Cap d'estudis IV

jmamoros@ebap.caib.es

69986/91205

Amable Serrano Rubio

Coordinador de Formació

aserrano@ebap.caib.es

69970

FIOP

NOM

LLOC QUE OCUPA

ADREÇA ELECTRÒNICA

EXTENSIÓ

Patricia Ramis Perelló

Coordinadora

pramis@ebap.caib.es

69268/92462

Àgueda Rosselló Ferrer

Tècnica de formació

arossello@ebap.caib.es

69266/92460

Formació en línia

NOM

LLOC QUE OCUPA

ADREÇA ELECTRÒNICA

EXTENSIÓ

Susana Pinto Méndez

Cap secció VI

spinto@ebap.caib.es

67406/92575

EBAP Menorca

NOM

LLOC QUE OCUPA

ADREÇA ELECTRÒNICA

EXTENSIÓ

Juana Francisca Pons Vila

Responsable Unitat Menorca

jfpons@ebap.caib.es

971177197 / 63075

Diana Prieto Pérez

Tècnica de formació

dprieto@ebap.caib.es

63076/92465

EBAP Eivissa

NOM

LLOC QUE OCUPA

ADREÇA ELECTRÒNICA

EXTENSIÓ

Olga Martínez Parra Responsable Unitat Eivissa omartinez@ebap.caib.es 64187
Milena Rosario Solorzano Ramirez Tècnica de formació  mrsolorzanoramirez@ebap.caib.es 64188