impresos

IMPRESOS D'UTILITAT

Important: No s'acceptaran les sol·licituds trameses per fax o per correu electrònic.


Model de sol·licitud genèrica PDF  


Impresos de formació en general:

Sol·licitud de curs PDF
Renúncia al curs PDF
Sol·licitud de certificació * PDF
També podeu sol·licitar la certificació dels cursos mitjançant tràmit telemàtic, sense papers ni desplaçaments Pàgina Web
Autorització per recollir certificats PDF

 

 

* D’acord amb l’article 57 de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears la primera expedició de títols o diplomes serà gratuïta, i les successives expedicions (cada una): 5,49 € si és en format paper, i 4,56 € si és en format digital.

Podeu imprimir el document d’ingrés des d’aquí .
Heu d’adjuntar el justificant del pagament amb aquesta sol·licitud.