Llista de personal responsable de formació per conselleria/entitat

 

CONSELLERIA/ENTITAT RESPONSABLE
LLOC QUE OCUPA
ADREÇA ELECTRÒNICA EXTENSIÓ
De la Mar i del Cicle de l'Aigua Xavier Garcia Frau Cap del Negociat XV / Recursos Humans xgarcia@sgma.caib.es 67372
Agricultura, Pesca i Medi Natural Joan Carles Torrens Costa
Cap del Servei d'assumptes generals
jtorrens@sgaip.caib.es 92477
Empresa, Ocupació i Energia Joan Matas Gayá
Cap del Departament de Secretaria
jmatas@sgtep.caib.es 78977
Turisme, Cultura i Esports

Gabriel Servera Roobrouck

Cap de departament / Assumptes comuns

gjservera@sgtturis.caib.es 63757
Presidència i Administracions Públiques Miguel Ángel Andreu Servera
Tècnic superior
mandreu@sgcpres.caib.es 69786
Educació i Universitats Andreu Prohens Puigserver
Cap del Servei de Recursos Humans
aprohens@sgtedu.caib.es 62246
Habitatge, Territori i Mobilitat Catalina Vilaret González
Cap d'Administració de Personal
cvilaret@sgmoh.caib.es 77225
Salut Eva Molino Grech
Cap d'Administració de Personal
emolino@sgtsic.caib.es 66706
Famílies i Afers Socials Raquel Buele Zamora
Treballadora Social del Servei de Planificació
rbuele@dgplanificacio.caib.es 69408
Economia, Hisenda i Innovació Carmen Gili Crespo
Cap del Servei de Personal
cgili@sghis.caib.es 66870
Yolanda Oliver Piñana, Cap d'administració de personal yoliver@sghis.caib.es 64007
ATIB Mª Luisa Vela Norte
Cap d'Administració de Personal
mvela@atib.es 77252
UIB Irene Vich Picornell
Cap del Servei de Recursos Humans
irene.vich@uib.es 971173102

Elena Mas Muntaner
Cap d'àrea
elena.mas@uib.es 971173101
Ext: 3101
FOGAIBA Llorenç García Bauzá
Cap d'Àrea de Auditoria, Revisió i Control
llgarcia@fogaiba.caib.es 971176666
ext. 66062
IB-SALUT Francesc Xavier Barceló Albertí/cap del Servei de Formació del Personal fxbarcelo@ibsalut.caib.es
971175600
Francesc Servera Pericás Gestió F.A / Relacions Laborals francisco.servera@ibsalut.es 971175992
EBAP Isabel Oliver Payeras/Cap del Servei d'Innovació ioliver@ebap.caib.es 69206
SOIB Antònia Puiggròs Rebassa/Cap del Servei de Planificació, Avaluació i Desenvolupament Local apuiggros@soib.caib.es 67389