Torna

Plans de formació de l'EBAP

Llista de personal responsable de formació per conselleria/entitat

 

CONSELLERIA/ENTITAT RESPONSABLE
LLOC QUE OCUPA
ADREÇA ELECTRÒNICA EXTENSIÓ
Medi Ambient i Territori Joan Miquel Bergas Font
Cap de departament
jmbergas@sgma.caib.es 76618 /91429
Agricultura, Pesca i Alimentació Joan Carles Torrens Costa
Cap del Servei d'assumptes generals
jtorrens@sgaip.caib.es 92477
Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica Joan Matas Gayá
Cap del Departament de Secretaria
jmatas@sgtep.caib.es 78977
Model econòmic, Turisme i Treball Bartomeu Alcover Bisbal
Cap del Departament de Serveis Comuns
balcover@sgtturis.caib.es 77719 /91774
Felix Schmidle Leibold
Cap del Departament d'Ordenació i Planificació Turística
fschmidle@dgoturis.caib.es 78948 /91274
Presidència, Funció Pública i Igualtat Miquel Àngel Andreu Servera
Tècnic superior
mandreu@sgcpres.caib.es 69786
Educació i Formació Professional Andreu Prohens Puigserver
Cap del Servei de Recursos Humans
aprohens@sgtedu.caib.es 62246
Mobilitat i Habitatge Catalina Vilaret González
Cap d'Administració de Personal
cvilaret@sgmoh.caib.es 77225
Salut i Consum Mª Rocío Fraile Arroyo
Cap d'Administració de Personal
mrfraile@sgtsic.caib.es 66706
Afers Socials i Esports Raquel Buele Zamora
Treballadora Social del Servei de Planificació
rbuele@dgplanificacio.caib.es 69408
Fons Europeus, Universitat i Cultura Teresa Espases González
Cap del Departament de Coordinació
tespases@sgptc.caib.es 67604
Hisenda i Relacions Exteriors Carmen Gili Crespo
Cap del Servei de Personal
cgili@sghis.caib.es 66870
ATIB Mª Luisa Vela Norte
Cap d'Administració de Personal
mvela@atib.es 77252
UIB Irene Vich Picornell
Cap del Servei de Recursos Humans
irene.vich@uib.es 971173102

Elena Mas Muntaner
Cap d'àrea
elena.mas@uib.es 971173101
Ext: 3101
FOGAIBA Llorenç García Bauzá
Cap d'Àrea de Auditoria, Revisió i Control
llgarcia@fogaiba.caib.es 971176666
ext. 66062
IB-SALUT Francesc Servera Pericás Gestió F.A / Relacions Laborals francisco.servera@ibsalut.es 971175992