desc_Pla_Directius.png

Bases que regeixen les activitats formatives de l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP) adreçades al personal al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 

Annex_1__Bases_reguladores_2n_CAT.pdfAnnex_1__Bases_reguladores_2n_CAT.pdf
 

Consultau aquí la publicació en el BOIB:

BOIB_segon_semestre._CAT..pdfBOIB_segon_semestre._CAT.pdf