Torna

Plans de formació de l'EBAP

desc_PLC.png

Calendari d’inscripció del Pla de Formació Policial de Corporacions Locals 2023

El calendari d’inscripció previst per a les activitats formatives de l’any 2023 del Pla de Formació Policial; del Pla de Formació Policial de Corporacions Locals; del Pla de Formació de Seguretat, Emergències i Bombers, i del Pla de Formació de Voluntaris de Protecció Civil, excepte els seus cursos bàsics, és el següent:

  • Inscripció del 21 al 28 de febrer per a les activitats que s’hagin d’impartir durant els mesos de febrer i març. (Modificat el termini d’inscripció inicial en el BOIB de 23 de febrer de 2023).
  • Inscripció del 13 al 27 de març per a les activitats que s’hagin d’impartir durant els mesos d’abril, maig i juny.
  • Inscripció de l’1 al 22 de juny per a les activitats que s’hagin d’impartir durant els mesos de setembre, octubre i novembre.