Torna

Plans de formació de l'EBAP

P: Quan em puc inscriure a les accions formatives de l’EBAP?


R: Teniu diverses opcions:


1. La primera, i principal, és fer la inscripció dins dels terminis que obre l’EBAP.

2. També us podeu inscriure a les accions formatives que tenen una ampliació de termini.

Podeu veure els terminis oberts en l'actualitat a la pàgina web <http://www.caib.es/sites/formacioebap/ca/n/terminis_inscripcio_oberts/>.

3. En cas que ja hagin transcorregut el termini ordinari i el termini ampliat, encara queden les opcions que preveu la Resolució de la presidenta de l’Escola Balear d’Administració Pública d’11 de juliol de 2009 per la qual s’aproven noves formes d’inscripció a les accions formatives dels plans de formació de l’EBAP. Vegeu-ne la informació completa a la pàgina web <http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?estua=2705&lang=ca&codi=421384&coduo=2705>. Segons aquesta Resolució:

 

a) Una vegada publicada la llista definitiva de persones admeses en qualsevol acció formativa, si hi ha un nombre d’alumnes inferior al que inicialment s’havia previst, totes les persones interessades que compleixin els requisits per ser admeses poden fer una sol·licitud per poder incorporar-se a aquella activitat. La sol·licitud s’ha de presentar fins a cinc dies hàbils abans, com a màxim, del dia de l’inici de l’acció formativa.
b) Les persones que figurin en la llista d’espera (del primer termini o del termini especial) i que es presentin 15 minuts abans de l’hora del començament de l’acció formativa, en cas que no s’hagi cobert tota la quota d’alumnes prevists, es podran incorporar en el «darrer minut», amb el vistiplau dels tècnics responsables de l’EBAP.
c) En cas que no es puguin cobrir totes les places del curs amb les persones que figuren en la llista d’espera, es podran incorporar altres persones assistents d’acord amb els criteris d’admissió del «darrer minut».

 

Tornau a les preguntes més freqüents