Torna

Plans de formació de l'EBAP

desc_ifp.pngCalendari d’inscripció del Programa de Formació i Perfeccionament per al Professorat de l’EBAP per a l’any 2022

El calendari d’inscripció previst per a les activitats formatives del Programa de Formació i Perfeccionament per al Professorat de l’EBAP de l’any 2022 és del 20 al 28 d’abril.