Torna

Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears

SOL·LICITUD DE CERTIFICATS

Per obtenir un certificat relatiu a un club esportiu s’ha de presentar una sol·licitud de certificat dirigida al Registre d’Entitats Esportives de les Illes Balears (Direcció General d’Esports i Joventut de la Conselleria de Transparècia, Cultura i Esports) (Palma Arena. Carrer de l’Uruguai, s/n, 07010. Palma. Tel. 971 17 89 99), junt amb el justificant de pagament de la taxa.