Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Expedició de certificats de dades registrals d'entitats esportives inscrites en el Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears

Expedició d'un certificat relatiu a les dades públiques d'una entitat esportiva inscrita en aquest Registre

Codi SIA

2868310

Persones destinatàries

Entitats esportives inscrites en el Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears; persones físiques o jurídiques amb un interès legítim

Termini per a resoldre i notificar

Sense termini. Certificat de la persona encarregada del Registre

Silenci administratiu

No és d'aplicació

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General d'Esports

Tràmits

X

Sol·licitud de certificat

Requisits

Sol·licitud de certificat adientment emplenada i signada;

Pagament de la taxa per expedició de certificats del Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears

Documentació a presentar

Justificant acreditatiu del pagament de la taxa

Termini màxim

Sense termini

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General d'Esports

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Administració Esportiva

C. de l'Uruguai, s/n (Velòdrom Illes Balears).

(registreentitats@esports.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General d'Esports

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Consentiment de l'interessat

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar