En els següents links trobareu les comunicacions conjuntes realitzades dintre del marc de la convocatòria de subvencions FOTOPAR 2022 per a instal·lacions d'autoconsum per a comunitats de propietaris i particulars.

Per facilitar que els sol·licitants coneguin l'estat de tramitació de la seva subvenció, els expedients s'agruparan segons la data de presentació de la sol·licitud (cal tenir en compte que aquells expedients en els que s'hagi presentat documentació complementària, la data que es tindrà en compte serà el dia que es va presentar la darrera documentació).

Per a cercar el nom del sol·licitant dintre del document (es recomana pitjar "Ctrl+F" i indicar el nom del sol·licitant).

 

REQUERIMENT D'EXPEDIENTS QUE HAN D'APORTAR LA DOCUMENTACIÓ PER A LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ

Requeriment d'expedients que han d'aportar la documentació per a la justifciació de la subvenció(BOIB núm.152, de 22 de novembre de 2022)

RESOLUCIÓ DE REVOCACIÓ PER NO PRESENTAR LA JUSTIFICACIÓ

Resolució de revocació per no presentar la justificació (BOIB núm. 165, de 20 de desembre de 2022)

- Resolució de revocació parcial de la resolució de revocació de 16 de desembre de 2022 (BOIB núm.165), en la part que afecta a l'expedient FOTOPAR22-1003/2022 (BOIB núm.169, de 29 de desembre de 2022)

EXPEDIENTS AMB ANOMALIES DE JUSTIFICACIÓ


1. Expedients que han d'aportar documentació per al pagament de la subvenció (BOIB núm.134, de 15 d'octubre de 2022)

2. Expedients que han d'aportar documentació per al pagament de la subvenció (BOIB núm.144, de 8 de novembre de 2022)

3. Expedients que han d'aportar documentació per al pagament de la subvenció (BOIB núm.150, de 19 de novembre de 2022)

4. Expedients que han d'aportar documentació per al pagament de la subvenció (BOIB núm.153, de 24 de novembre de 2022)

5. Expedients que han d'aportar documentació per al pagament de la subvenció (BOIB núm.156, d'1 de desembre de 2022)

6. Expedients que han d'aportar documentació per al pagament de la subvenció (BOIB núm.159, de 8 de desembre de 2022)

7. Expedients que han d'aportar documentació per al pagament de la subvenció (BOIB núm.166, de 22 de desembre de 2022)

8. Expedients que han d'aportar documentació per al pagament de la subvenció (BOIB núm.171, de 31 de desembre de 2022)

9. Expedients que han d'aportar documentació per al pagament de la subvenció (BOIB núm.18, de 9 de febrer de 2023)

10. Expedients que han d'aportar documentació per al pagament de la subvenció (BOIB núm.22, de 18 de febrer de 2023)

Expedients amb anomalies de sol·licitud

Primera comunicació d'expedients amb anomalies (BOIB núm. 51, de 16 de abril de 2022)

Segona comunicació d'expedients amb anomalies (BOIB núm. 76, d'11 de juny de 2022)

Tercera comunicació d'expedients amb anomalies (BOIB núm. 91, de 14 de juliol de 2022)

Quarta comunicació d'expedients amb anomalies (BOIB núm.112, de 25 d'agost de 2022).
 

Propostes de resolució d'expedients favorables

Primera proposta de resolució d'expedients favorables  (BOIB núm. 11, de 16 de abril de 2022)

Segona proposta de resolució d'expedients favorables (BOIB núm.76, d'11 de juny de 2022)

Tercera proposta de resolució d'expedients favorables (BOIB núm.91, de 14 de juliol de 2022)

Quarta proposta de resolució d'expedient favorables (BOIB núm.109, de 18 d'agost de 2022)

Cinquena proposta de resolució d'expedients favorables (BOIB núm.112, de 25 d'agost de 2022)

Sisena proposta de resolució d'expedients favorables (BOIB núm.119, de 10 de setembre de 2022)

Setena proposta de resolució d'expedients favorables (BOIB núm.121, de 15 de setembre de 2022)

Vuitena proposta de resolució d'expedients favorables (BOIB núm.130, de 6 d'octubre de 2022)


 
Propostes de resolució d'expedients desfavorables

Primera proposta de resolució d'expedients desfavorables (BOIB núm.70, de 31 de maig de 2022)

Segona proposta de resolució d'expedients desfavorables (BOIB núm.76, d'11 de maig de 2022)

Tercera proposta de resolució d'expedients desfavorables (BOIB núm.144, de 8 de novembre de 2022)


Resolucions d'expedients favorables

Primera resolució d'expedients favorables (BOIB núm.69, de 28 de maig de 2022)

-Correcció errades (BOIB núm.116, de 3 de setembre de 2022)

Segona resolució d'expedients favorables (BOIB núm.96, de 26 de juliol de 2022)

-Correcció errades (BOIB núm.116, de 3 de setembre de 2022)

Tercera resolució d'expedients favorables (BOIB núm. 112, de 25 d'agost de 2022)

Quarta resolució d'expedients favorables (BOIB núm.134, de 15 d'octubre de 2022)

Cinquena resolució d'expedients favorables (BOIB núm.134, de 15 d'octubre de 2022)

Sisena resolució d'expedients favorables (BOIB núm.134, de 15 d'octubre de 2022)

Setena resolució d'expedients favorables (BOIB núm.134, de 15 d'octubre de 2022)

Vuitena resolució d'expedients favorables (BOIB núm.139, de 27 d'octubre de 2022)

 


Resolucions d'expedients desfavorables

Primera resolució d'expedients desfavorables (BOIB núm.82,de 25 de juny de 2022)

Segona resolució d'expedients desfavorables (BOIB núm.89, de 9 de juliol de 2022)

Tercera resolució d'expedients desfavorables (BOIB núm.154, de 26 de novembre de 2022)

Resolucions de renúncia/ desistiment

1.Resolució de renúncia (BOIB núm.70, de 31 de maig de 2022)

2.Resolució de desistiment (BOIB núm. 72, de 2 de juny de 2022)

3.Resolució de renúncia (BOIB núm. 78, de 16 de juny de 2022)

4.Resolució de desistiment (BOIB núm. 78, de 16 de juny de 2022)

5.Resolució de renúncia (BOIB núm. 109, de 18 d'agost de 2022)

6. Resolució de renúncia (BOIB núm. 112, de 25 d'agost de 2022)

7. Resolució de renúncia (BOIB núm.113, de 27 d'agost de 2022)

8. Resolució de renúncia (BOIB núm.114, de 30 d'agost de 2022)

9. Resolució de renúncia (BOIB núm. 130 de 6 d'octubre de 2022)

10. Resolució de renúncia (BOIB núm.131, de 8 d'octubre de 2022)

11. Resolució de desistiment (BOIB núm.139, de 27 d'octubre de 2022)

12. Resolució de renúncia (BOIB núm.145, de 10 de novembre de 2022)

13. Resolució de desistiment (BOIB núm.145, de 10 de novembre de 2022)

14. Resolució de desistiment (BOIB núm.146, de 12 de novembre de 2022)

15. Resolució de renúncia (BOIB núm.160, de 10 de desembre de 2022)

16. Resolució de renúncia (BOIB núm.24, de 23 de febrer de 2023)

Resolucions de revocació

1. Resolució de revocació per no esmenar les anomalies de justificació en termini (BOIB núm.156, d'1 de desembre de 2022)

2. Resolució de revocació per no esmenar les anomalies de justificació en termini (BOIB núm.159, de 8 de desembre de 2022)

3. Resolució de revocació per no esmenar les anomalies de justificació en termini (BOIB núm.165, de 20 de desembre de 2022)

4. Resolució de revocació per no esmenar les anomalies de justificació en termini (BOIB núm.168, de 27 de desembre de 2022)

5. Resolució de revocació per no esmenar les anomalies de justificació en termini (BOIB núm.171, de 31 de desembre de 2022)

- Resolució de revocació parcial de la resolució de revocació de 28 de desembre de 2022 (BOIB núm.171), en la part que afecta als expedients FOTOPAR22-322/2022, FOTOPAR22-783/2022 i FOTOPAR22-823/2022 (BOIB núm.3, de 7 de gener de 2023)

6. Resolució de revocació per no esmenar les anomalies de justificació en termini (BOIB núm.10, de 21 de gener de 2023)

7. Resolució de revocació per no esmenar les anomalies de justificació en termini (BOIB núm.17, de 7 de febrer de 2023)

8. Resolució de revocació per no esmenar les anomalies de justificació en termini (BOIB núm.18, de 9 de febrer de 2023)

- Resolució de revocació parcial de la resolució de revocació de 6 de febrer de 2023 (BOIB núm.18), en la part que afecta als expedients FOTOPAR22-1102/2022 i FOTOPAR22-1283/2022 (BOIB núm.22, de 18 de febrer de 2023)

9. Resolució de revocació per no esmenar el que es va requerir en les anomallies de justificació ((BOIB núm.18, de 9 de febrer de 2023)

-Resolució de revocació parcial de la resolució de revocació de 28 de novembre de 2022(BOIB núm.156), en la part que afecta a l'expedient FOTOPAR22-234/2022 (BOIB núm.24, de 23 de febrer de 2023)

- Resolució de revocació parcial de la resolució de revocació de 28 de novembre de 2022(BOIB núm.156), en la part que afecta a l'expedient FOTOPAR22-746/2022 (BOIB núm.24, de 23 de febrer de 2023)

10. Resolució de revocació per no esmenar les anomalies de justificació en termini (BOIB núm.31, de 11 de març de 2023)

- Resolució de revocació parcial de la resoluicó de revocació de la Resolució de 6 de febrer de 2023 (BOIB núm.18, de 9 de febrer de 2023), en la part que afecta a l'expedient FOTOPAR22-239/2022 (BOIB núm.35, de 18 de març de 2023)

Resolucions de revocació d'expedients amb anomalies no esmenables

1- Resolució de revocació (BOIB núm.171, de 31 de desembre de 2022)

Propostes per les quals es minora la quantitat d'ajut d'expedients justificats

1. Proposta per la qual es minora la quantitat d'ajut (BOIB núm.166, de 22 de desembre de 2022)

2. Proposta per la qual es minora la quantitat d'ajut (BOIB núm.3, de 7 de gener de 2023)

3. Proposta per la qual es minora la quantitat d'ajut (BOIB núm.22, de 18 de febrer de 2023)

4. Proposta per la qual es minora la quantitat d'ajut (BOIB núm.23, de 21 de febrer de 2023)

5. Proposta per la qual es minora la quantitat d'ajut (BOIB núm.26, de 28 de febrer de 2023)

Resolucions per les quals es minora la quantitat d'ajut d'expedients justificats i es proposa el pagament

1.Resolució de minoració/pagament (BOIB núm.6, de 14 de gener de 2023)

2.Resolució de minoració/pagament (BOIB núm.12, de 26 de gener de 2023)

3. Resolució de minoració/pagament (BOIB núm.32, de 14 de març de 2023)

4. Resolució de minoració/pagament (BOIB núm.32, de 14 de març de 2023)

5. Resolució de minoració/pagament (BOIB núm.37, de 23 de març de 2023)

Resolucions d'inadmissió

Resolució per la qual s'inadmeten sol·licituds extemporànies (BOIB núm.113, de 27 d'agost de 2022)

Resolució arxivament d'expedients per crèdit exhaurit

Resolució per la qual s'arxiven expedients per haver-se exhaurit el crèdit destinat a la convocatòria (BOIB núm. 144, de 8 de novembre de 2022)