Torna

Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic

Comunicació de l'estat de tramitació dels expedients presentats a la convocatòria de subvencions MOVES-III

En els següents links trobareu les comunicacions conjuntes realitzades dintre del marc de la convocatòria de subvencions MOVES-III.

Per facilitar que els sol·licitants coneguin l'estat de tramitació de la seva subvenció, els expedients s'agruparan segons la data de presentació de la sol·licitud (cal tenir en compte que aquells expedients en els que s'hagi presentat documentació complementària, la data que es tindrà en compte serà el dia que es va presentar la darrera documentació).

Per a cercar el nom del sol·licitant dintre del document (es recomana pitjar "Ctrl+F" i indicar el nom del sol·licitant).

 

Expedients amb anomalies

Primera comunicació d'anomalies (BOIB núm. 155, de 9 de novembre 2021)

Segona comunicació d'anomalies (BOIB núm. 11, de 20 de gener de 2022)

Tercera comunicació d'anomalies (BOIB núm. 25, de 15 de febrer de 2022)

Quarta comunicació d'anomalies (BOIB núm. 33, de 5 de març de 2022)

Cinquena comunicació d'anomalies (BOIB núm. 44, de 31 de març de 2022)

Sisena comunicació d'anomalies (BOIB núm. 57, de 30 d'abril de 2022)

Setena comunicació d'anomalies (BOIB núm. 57, de 30 d'abril de 2022)

Vuitena comunicació d'anomalies (BOIB núm. 63, de 14 de maig de 2022)

Novena comunicació d'anomalies (BOIB núm.81, de 23 de juny de 2022)

10. Comunicació d'anomalies (BOIB núm.115, d'1 de setembre de 2022)

11. Comunicació d'anomalies (BOIB núm. 130, de 6 d'octubre de 2022)

12. Comunicació d'anomalies (BOIB núm.140, de 29 d'octubre de 2022)

13. Comunicació d'anomalies (BOIB núm.146, de 12 de novembre de 2022)

14. Comunicació d'anomalies (BOIB núm.5, de 12 de gener de 2023)

15. Comunicació d'anomalies (BOIB núm.11, de 24 de gener de 2023)

Propostes de resolució d'expedients favorables

Primera poposta de resolució d'expedients favorables MOVES III (BOIB núm. 153, de 6 de novembre 2021)

Segona proposta de resolució d'expedients favorables MOVES III (BOIB núm.11, de 20 de gener de 2022)

Tercera proposta de resolució d'expedients favorables MOVES III (BOIB núm. 25, de 15 de febrer de 2022)

Quarta proposta de resolució d'expedients favorables MOVES III (BOIB núm. 33, de 5 de març de 2022)

Cinquena proposta de resolució d'expedients favorables MOVES III (BOIB núm. 44, de 31 de març de 2022)

Sisena proposta de resolució d'expedients favorables MOVES III (BOIB núm. 57, de 30 d'abril de 2022)

Setena proposta de resolució d'expedients favorables MOVES III (BOIB núm. 57, de 30 d'abril de 2022)

Vuitena proposta de resolució d'expedients favorables MOVES III (BOIB núm. 63, de 14 de maig de 2022)

Novena proposta de resolució d'expedients favorables MOVES III (BOIB núm.81, de 23 de juny de 2022)

10. Proposta de resolució d'expedients favorables MOVESIII (BOIB núm.115, d'1 de setembre de 2022)

11. Proposta de resolució d'expedients favorables MOVESIII (BOIB núm. 130, de 6 d'octubre de 2022)

12. Proposta de resolució d'expedients favorables MOVESIII (BOIB núm.139, de 27 d'octubre de 2022)

13. Proposta de resolució d'expedients favorables MOVESIII (BOIB núm.146, de 12 de novembre de 2022)

14. Proposta de resolució d'expedients favorables MOVESIII (BOIB núm.5, de 12 de gener de 2023)

15. Proposta de resolució d'expedients favorables MOVESIII (BOIB núm.11, de 24 de gener de 2023)

Propostes de resolució d'expedients favorables fiscalitzats

1.Proposta de resolució d'expedients favorables (BOIB núm. 61, de 10 de maig de 2022)

2. Proposta de resolució d'expedients favorables (BOIB núm. 78, de 16 de juny de 2022)

3. Proposta de resolució d'expedients favorables (BOIB núm.82, de 25 de juny de 2022)

4. Proposta de resolució d'expedients favorables (BOIB núm.145, de10 de novembre de 2022)

5. Proposta de resolució d'expedients favorables (BOIB núm.162, de 13 de desembre de 2022)

 Propostes de resolució d'expedients denegatoris

Primera proposta de resolució d'expedients denegatoris MOVES III (BOIB núm. 25, de 15 de febrer de 2022)

Segona proposta de resolució d'expedients denegatoris MOVES III (BOIB núm. 33 , de 5 de març de 2022)

Tercera proposta de resolució d'expedients denegatoris MOVES III (BOIB núm. 44, de 31 de març de 2022)

Quarta proposta de resolució d'expedients denegatoris MOVES III (BOIB núm. 57, de 30 d'bril de 2022)

Cinquena proposta de resolució d'expedients denegatoris MOVES III (BOIB núm. 64, de 17 de maig de 2022)

Sisena proposta de resolució d'expedients denegatoris MOVESIII (BOIB núm.79, de 18 de juny de 2022)

Setena proposta de resolució d'expedients denegatoris MOVES III (BOIB núm. 82, de 25 de juny de 2022)

8. proposta de resolució d'expedients denegatoris MOVES III (BOIB núm. 6, de 14 de gener de 2023)

Resolucions d'expedients favorables

Primera resolució d'expedients favorables MOVES III ((BOIB núm.167, de 4 de desembre de 2021)

Segona resolució d'expedients favorables MOVES III ((BOIB núm.27, de 19 de febrer de 2022)

Tercera resolució d'expedients favorables MOVES III ((BOIB núm.38, de 17 de març de 2022)

Quarta resolució d'expedients favorables MOVES III (BOIB núm. 45, de 2 d'abril de 2022)

Cinquena resolució d'expedients favorables MOVES III (BOIB núm. 57, de 30 d'abril de 2022)

Sisena resolució d'expedients favorables MOVES III (BOIB núm. 75, de 9 de juny de 2022)

Setena resolució d'expedients favorables MOVES III (BOIB núm. 75, de 9 de juny de 2022)

Vuitena resolució d'expedients favorables MOVESIII (BOIB núm. 80, de 21 de juny de 2022)

Novena resolució d'expedients favorables MOVESIII (BOIB núm.109, de 18 d'agost de 2022)

- Resolució expedient MOVES III 837/2021 (BOIB núm.123, de 20 de setembre de 2022)

- Resolució expedient MOVESIII-1313/2021 (BOIB núm.137, de 22 d'octubre de 2022)

10. Resolució d'expedients favorables MOVESIII (BOIB núm.139, de 27 d'octubre de 2022)

11. Resolució d'expedients favorables MOVESIII (BOIB núm.146, de 12 de novembre de 2022)

- Resolució modificació expedient MOVESIII 1434/2021 (BOIB núm. 153, de 24 de novembre de 2022)

12- Resolució d'expedients favorables MOVESIII (BOIB núm.155, de 29 de novembre de 2022)

13- Resolució d'expedients favorables MOVESIII (BOIB núm.164, de 17 de desembre de 2022)

Resolucions d'expedients favorables fiscalitzats

1. Resolució d'expedients favorables fiscalitzats (BOIB núm.81, de 23 de juny de 2022)

1.2 Resolució d'expedients favorables fiscalitzats (BOIB núm.81, de 23 de juny de 2022)

2. Resolució d'expedient favorables fiscalitzats (BOIB núm.94, 21 de juliol de 2022)

3. Resolució d'expedients favorables fiscalitzats (BOIB núm.98, 28 de juliol de 2022)

4. Resolució d'expedients favorables fiscalitzats (BOIB núm.157, de 3 de desembre de 2022)

5. Resolució d'expedients favorables fiscalitzats (BOIB núm.15, de 2 de febrer de 2023)

Resolucions d'expedients denegatoris

Primera resolució d'expedients denegatoris MOVES III (BOIB núm. 38, de 17 de març de 2022)

Segona resolució d'expedients denegatoris MOVES III (BOIB núm. 46, de 5 d'abril de 2022)

Tercera resolució d'expedients denegatoris MOVES III (BOIB núm. 60, de 7 de maig de 2022)

Quarta resolució d'expedients denegatoris MOVES III (BOIB núm.68, de 26 de maig de 2022)

Cinquena resolució d'expedients denegatoris MOVES III (BOIB núm.73, de 4 de juny de 2022)

Sisena resolució d'expedients denegatoris MOVES III (BOIB núm.89, de 9 de juliol de 2022)

Setena resolució d'expedients denegatoris MOVES III (BOIB núm.94, de 21 de juliol de 2022)

Propostes de revocació

Primera proposta de revocació d'expedients MOVES III (BOIB núm. 38, de 17 de març de 2022)

Segona proposta de revocació d'expedients MOVES III (BOIB núm. 103 de 6 d'agost de 2022)

3. Proposta de revocació d'expedients MOVES III (BOIB núm. 145 de 10 de novembre de 2022)

Resolucions de revocació 

Primera resolució de revocació d'expedients (BOIB núm. 52, de 19 de abril de 2022)

Segona resolució de revocació d'expedients (BOIB núm. 114, de 30 d'agost de 2022)

-Correcció errades segona Resolució de revocació(BOIB núm.118, de 8 de setembre de 2022)  

- Resolució de revocació de la Resolució de 25 d'agost de 2022 per la qual es revoquen les subvencions (BOIB núm.141, d'1 de novembre de 2022)

- Resolució de revocació d'expedients (modificada) (BOIB núm. 145, de 10 de novembre de 2022)

3. Resolució de revocació d'expedients (BOIB núm.6, de 14 de gener de 2023)

Propostes per les quals es minora la quantitat d'ajut d'expedients justificats

1. Proposta per la qual es minora la quantitat d'ajut (BOIB núm.102, de 4 d'agost de 2022)

2. Proposta per la qual es minora la quantitat d'ajut (BOIB núm.145, de 10 de novembre de 2022)

Resolucions de minoració de la quantitat d'ajut/pagament

1. Resolució de minoració /pagament MOVESIII (BOIB núm. 128, d'1 d'octubre de 2022)

2. Resolució de minoració /pagament MOVESIII (BOIB núm. 155, de 29 de novembre de 2022)

Resolucions de desistiment/renúncia

1. Resolució de renúncia (BOIB núm. 59, de 5 de maig de 2022)

2. Resolució de desistiment (BOIB núm. 86, de 2 de juliol de 2022)

3. Resolució de renúncia (BOIB núm. 86, de 2 de juliol de 2022)

4. Resolució de renúncia (BOIB núm.137, de 22 d'octubre de 2022)

5. Resolució de desistiment (BOIB núm.139, de 27 d'octubre de 2022)

6. Resolució de renúncia (BOIB núm.6, de 14 de gener de 2023)