Torna

Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic

Comunicació de l'estat de tramitació dels expedients presentats a la convocatòria de subvencions MOVES-III

En els següents links trobareu les comunicacions conjuntes realitzades dintre del marc de la convocatòria de subvencions MOVES-III.

Per facilitar que els sol·licitants coneguin l'estat de tramitació de la seva subvenció, els expedients s'agruparan segons la data de presentació de la sol·licitud (cal tenir en compte que aquells expedients en els que s'hagi presentat documentació complementària, la data que es tindrà en compte serà el dia que es va presentar la darrera documentació).

Per a cercar el nom del sol·licitant dintre del document (es recomana pitjar "Ctrl+F" i indicar el nom del sol·licitant).

 

Expedients amb anomalies

Primera comunicació d'anomalies (BOIB núm. 155, de 9 de novembre 2021)

Segona comunicació d'anomalies (BOIB núm. 11, de 20 de gener de 2022)

 

Propostes de resolució d'expedients favorables

Primera proposta de resolució d'expedients favorables MOVES III (BOIB núm. 153, de 6 de novembre 2021)

Segona proposta de resolució d'expedients favorables MOVES III (BOIB núm.11, de 20 de gener de 2022)

  

Resolucions d'expedients favorables

Primera resolució d'expedients favorables MOVES III ((BOIB núm.167, de 4 de desembre de 2021)