Torna

Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic

En els següents links trobareu les comunicacions conjuntes realitzades dintre del marc de la convocatòria de subvencions Next Generation d’instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia renovable, amb o sense emmagatzematge, en el sector serveis i altres sectors productius de l’economia; i per a la incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, ja existents en el sector serveis i altres sectors productius(programes 1,2,3).

Per facilitar que els sol·licitants coneguin l'estat de tramitació de la seva subvenció, els expedients s'agruparan segons la data de presentació de la sol·licitud (cal tenir en compte que aquells expedients en els que s'hagi presentat documentació complementària, la data que es tindrà en compte serà el dia que es va presentar la darrera documentació).

Per a cercar el nom del sol·licitant dintre del document (es recomana pitjar "Ctrl+F" i indicar el nom del sol·licitant).

 

Modificació termini execució i justificació

1- Resolució per la qual es modifica la data límit d'execució i justificació establerta a les resolucions de concessió de subvenció (BOIB núm.131, de 8 d'octubre de 2022)

Expedients amb anomalies


  Primera comunicació d'anomalies d'expedients NextG123 (BOIB núm. 26, de 17de febrer de 2022)

  Segona comunicació d'anomalies d'expedients NextG123 (BOIB núm. 39 , de 19 de març de 2022)

 Tercera comunicació d'anomalies d'expedients NextG123 (BOIB núm. 62, de 12 de maig de 2022)

Quarta comunicació d'anomalies d'expedients NextG123 (BOIB núm. 121, de 15 de setembre de 2022)

5. Comunicació d'anomalies d'expedients NextG123 (BOIB núm. 158, de 6 de desembre de 2022)

6. Comunicació d'anomalies d'expedients NextG123 (BOIB núm. 24, de 23 de febrer de 2023)

7. Comunicació d'anomalies d'expedients NextG123 (BOIB núm. 38, de 25 de març de 2023)
 

Propostes de resolució d'expedients favorables


  Primera proposta de resolució d'expedients favorables NEXTG123 (BOIB núm. 26, de 17de gener de 2022)

  Segona proposta de resolució d'expedients favorables NEXTG123 (BOIB núm. 39, de 19 de març de 2022)

  Tercera proposta de resolució d'expedients favorables NEXTG123 (BOIB núm. 62, de 12 de maig de 2022)

  Quarta proposta de resolució d'expedients favorables NEXTG123 (BOIB núm. 121, de 15 de setembre de 2022)

5. Proposta de resolució d'expedients favorables NEXTG123 (BOIB núm. 158, de 6 de desembre de 2022)

6. Proposta de resolució d'expedients favorables NEXTG123 (BOIB núm. 24, de 23 de febrer de 2023)

7. Proposta de resolució d'expedients favorables NEXTG123 (BOIB núm. 38, de 25 de març de 2023)

Propostes de resolució  d'expedients favorables fiscalitzats

Segona proposta de resolució d'expedients fiscalitzats NEXTG123 (BOIB núm. 44, de 31 de març de 2022)

Tercera proposta de resolució d'expedients fiscalitzats NEXTG123 (BOIB núm. 62, de 12 de maig de 2022)

Quarta proposta de resolució d'expedients fiscalitzats NEXTG123 (BOIB núm.127 ,de 29 de setembre de 2022)

5. Proposta de resolució d'expedients fiscalitzats NEXTG123 (BOIB núm.163, de 15 de desembre de 2022)

6. Proposta de resolució d'expedients fiscalitzats NEXTG123 (BOIB núm.30, de 9 de març de 2023)
 

Propostes de resolució d'expedients desfavorables

  Primera proposta de resolució d'expedients desfavorables NEXTG123 (BOIB núm. 121, de 15 de setembre de 2022)

2. Proposta de resolució d'expedients desfavorables NEXTG123(BOIB núm. 24, de 23 de febrer de 2023)

3. Proposta de resolució d'expedients desfavorables NEXTG123 (BOIB núm. 38, de 25 de març de 2023)

 

Resolucions d'expedients favorables

 Primera resolució d'expedients favorables NEXTG123 (BOIB núm. 39 , de 19 de març de 2022)

 Segona resolució d'expedients favorables NEXTG123 (BOIB núm. 52, de 19 de abril de 2022)

Tercera resolució d'expedients favorables NEXTG123 (BOIB núm. 88, de 7 de juliol de 2022)

4. Resolució d'expedients favorables NEXTG123 (BOIB núm. 146, de12 de novembre de 2022)

4.a - Resolució per la qual es modifica la Resolució de concessió de 27 d'octubre de 2022 (BOIB núm.146), únicament en la part que afecta a l'expedient NEXTG123-486/2021 (BOIB núm.169, de 29 de desembre de 2022)

5. Resolució d'expedients favorables NEXTG123 (BOIB núm.23 , de 21 de febrer de 2023)

6. Resolució d'expedients favorables NEXTG123 (BOIB núm.39, de 28 de març de 2023)

7. Resolució d'expedients favorables NEXTG123 (BOIB núm.58, de 6 de maig de 2023)

Resolucions d'expedients denegats

1. Resolució d'expedients denegatoris (BOIB núm. 134, de 15 d'octubre de 2022)

2. Resolució d'expedients denegatoris (BOIB núm. 37, de 23 de març de 2023)

3. Resolució d'expedients denegatoris (BOIB núm.51, de 22 d'abril de 2023)

Resolucions d'expedients favorables fiscalitzats

Primera resolució d'expedients fiscalitzats NEXTG123 (BOIB núm. 54, de 23 de abril de 2022)

Segona resolució d'expedients fiscalitzats NEXTG123 (BOIB núm. 53, de 21 de abril de 2022)

Tercera resolució d'expedient fiscalitzats NEXTG123 (BOIB núm.75, de 9 de juny de 2022)

Quarta Resolució d'expedients fiscalitzats NEXTG123 (BOIB núm. 146, de 12 de novembre de 2022)

Quinta. Resolució d'expedients fiscalitzats NEXTG123 (BOIB núm. 12, de 26 gener de 2023)

Propostes de resolució per les quals es minora la quantitat de l’ajut i es proposa el pagament

1. Proposta de minoració/pagament (BOIB núm. 41, d'1 d'abril de 2023)

Resolucions per les quals es minora la quantitat de l’ajut i es proposa el pagament

1. Resolució de minoració/pagament (BOIB núm.57, de 4 de maig de 2023)

Propostes de resolució per les quals es revoquen les subvencions

1. Proposta de revocació (BOIB núm.31, de 11 de març de 2023)

2. Proposta de revocació (BOIB núm.62, de 13 de març de 2023)

 Resolucions per les quals es revoquen les subvencions

1. Resolució de revocació (BOIB núm.50, de 20 d'abril de 2023)

Resolucions de desistiment i renúncia

1. Resolució de desistiment (BOIB núm.67, de 24 de maig de 2022)

2. Resolució de renúncia (BOIB núm.146, de 12 de novembre de 2022)

3. Resolució de renúncia (BOIB núm.154, de 26 de novembre de 2022)

4. Resolució de renúnica (BOIB núm.155, de 29 de novembre de 2022)

5. Resolució de desistiment (BOIB núm.6, de 14 de gener de 2023)

6. Resolució de renúncia (BOIB núm.26, de 28 de febrer de 2023)

7. Resolució de desistiment (BOIB núm.40, de 30 de març de 2023)