Eficiència i Certificació Energètica

Gestió del registre de certificats d'eficiència energètica d'edificis, comunicació de les auditories energètiques realitzades dins la CCAA i qualsevol altre aspecte relacionat amb l'eficiència energètica.

Certificació energètica d'edificis

Auditories energètiques