En els següents links trobareu les comunicacions conjuntes realitzades dintre del marc de la convocatòria de subvencions PITEIB_PF per a instal·lacions d'autoconsum amb o sense emmagatzematge elèctric amb font d'energies renovables i renovables tèrmiques dirigida a persones físiques.

Per facilitar que els sol·licitants coneguin l'estat de tramitació de la seva subvenció, els expedients s'agruparan segons la data de presentació de la sol·licitud (cal tenir en compte que aquells expedients en els que s'hagi presentat documentació complementària, la data que es tindrà en compte serà el dia que es va presentar la darrera documentació).

Per a cercar el nom del sol·licitant dintre del document (es recomana pitjar "Ctrl+F" i indicar el nom del sol·licitant).

Propostes de resolució d'expedients favorables

1. A. Proposta de resolució d'expedients favorables (BOIB núm. 51, de 18 d'abril de 2024)

1. B. Proposta de resolució d'expedients favorables (BOIB núm. 51, de 18 d'abril de 2024)

2. A. Proposta de resolució d'expedients favorables (BOIB núm. 55, de 25 d'abril de 2024)

2. B. Proposta de resolució d'expedients favorables (BOIB núm. 55, de 25 d'abril de 2024)

3. A. Proposta de resolució d'expedients favorables (BOIB núm. 58, de 2 de maig de 2024)

3. B. Proposta de resolució d'expedients favorables (BOIB núm. 58, de 2 de maig de 2024)

4. A. Proposta de resolució d'expedients favorables (BOIB núm. 61, de 9 de maig de 2024)

4. B. Proposta de resolució d'expedients favorables (BOIB núm. 61, de 9 de maig de 2024)

5. A. Proposta de resolució d'expedients favorables (BOIB núm. 64, de 16 de maig de 2024)

5. B. Proposta de resolució d'expedients favorables (BOIB núm. 64, de 16 de maig de 2024)

Propostes de resolució d'expedients favorables fiscalitzats

1. Proposta de resolució d'expedients favorables fiscalitzats (BOIB núm. 64, de 16 de maig de 2024)


Expedients amb anomalies de sol·licitud

1. Comunicació d'expedients amb anomalies (BOIB núm. 51, 18 d'abril de 2024)

2. Comunicació d'expedients amb anomalies (BOIB núm. 55, 25 d'abril de 2024)

3. Comunicació d'expedients amb anomalies (BOIB núm. 58, 2 de maig de 2024)

4. Comunicació d'expedients amb anomalies (BOIB núm. 61, 9 de maig de 2024)

5. Comunicació d'expedients amb anomalies (BOIB núm. 64, 16 de maig de 2024)