En els següents links trobareu les comunicacions conjuntes realitzades dintre del marc de la convocatòria de subvencions FOTOPAR 2024 per a instal·lacions d'energia solar fotovoltàica i microeòlica dirigida a persones físiques.

Per facilitar que els sol·licitants coneguin l'estat de tramitació de la seva subvenció, els expedients s'agruparan segons la data de presentació de la sol·licitud (cal tenir en compte que aquells expedients en els que s'hagi presentat documentació complementària, la data que es tindrà en compte serà el dia que es va presentar la darrera documentació).

Per a cercar el nom del sol·licitant dintre del document (es recomana pitjar "Ctrl+F" i indicar el nom del sol·licitant).

Expedients amb anomalies de sol·licitud

1. Comunicació d'expedients amb anomalies (BOIB núm. 29, de 27 de febrer de 2024)

2. Comunicació d'expedients amb anomalies (BOIB núm. 37, 16 de març de 2024)

3. Comunicació d'expedients amb anomalies (BOIB núm. 44, 2 d'abril de 2024)

4. Comunicació d'expedients amb anomalies (BOIB núm. 50, 16 d'abril de 2024)

Propostes de resolució d'expedients favorables

1. Proposta de resolució d'expedients favorables (BOIB núm. 29, de 27 de febrero de 2024)

- Correcció d’errades de la Proposta publicada en el BOIB núm. 29, de 27 de febrer de 2024 (BOIB núm.47, de 9 d'abril de 2024)

2. Proposta de resolució d'expedients favorables (BOIB núm. 37, de 16 de març de 2024)

3. Proposta de resolució d'expedients favorables (BOIB núm. 43, de 30 de març de 2024)

- Correcció d'errades de la Proposta publicada en el BOIB núm. 43, de 30 de març de 2024 (BOIB núm. 60 de 7 de maig de 2024)

4.A. Proposta de resolució d'expedients favorables (BOIB núm. 49, de 13 d'abril de 2024)

4.B. Proposta de resolució d'expedients favorables (BOIB núm. 49, de 13 d'abril de 2024)

5.A. Proposta de resolució d'expedients favorables (BOIB núm. 61, de 9 de maig de 2024)

5.B. Proposta de resolució d'expedients favorables (BOIB núm. 61, de 9 de maig de 2024)

Propostes de resolució d'expedients desfavorables

1. Proposta de resolució per la qual es deneguen les subvencions (BOIB núm.37, de 16 de març de 2024)

2. Proposta de resolució per la qual es deneguen les subvencions (BOIB núm.44, de 2 d'abril de 2024)

3. Proposta de resolució per la qual es deneguen les subvencions (BOIB núm. 50, de 16 d'abril de 2024)

4. Proposta de resolució per la qual es deneguen les subvencions (BOIB núm. 61, de 9 de maig de 2024)

Resolucions d'expedients desfavorables

1. Resolució per la qual es deneguen les subvencions (BOIB núm.48, de 11 d'abril de 2024)

2. Resolució per la qual es deneguen les subvencions (BOIB núm.55, de 25 d'abril de 2024)

3. Resolució per la qual es deneguen les subvencions (BOIB núm.64, de 16 de maig de 2024)

Resolucions d'expedients favorables

1. Resolució d'expedients favorables FOTOPAR24 (BOIB núm. 54, de 23 d'abril de 2024)

2. Resolució d'expedients favorables FOTOPAR24 (BOIB núm. 61, de 9 de maig de 2024)

3.

4. Resolució d'expedients favorables (BOIB núm. 63, de 14 de maig de 2024)

Resolucions d'expedients de renúncia/desestiment

1. Resolució d'expedients de renúncia (BOIB núm. 64, de 16 de maig de 2024)