Torna

Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic

En els següents links trobareu les comunicacions conjuntes realitzades dintre del marc de la convocatòria de subvencions NextG per a la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial (programa 6)

Per facilitar que els sol·licitants coneguin l'estat de tramitació de la seva subvenció, els expedients s'agruparan segons la data de presentació de la sol·licitud (cal tenir en compte que aquells expedients en els que s'hagi presentat documentació complementària, la data que es tindrà en compte serà el dia que es va presentar la darrera documentació).

Per a cercar el nom del sol·licitant dintre del document (es recomana pitjar "Ctrl+F" i indicar el nom del sol·licitant).

 

Modificació termini execució i justificació

1- Resolució per la qual es modifica la data límit d'execució i justificació establerta a les resolucions de concessió de subvenció (BOIB núm.136, de 50 d'octubre de 2022)

Expedients amb anomalies

  Primera comunicació d'anomalies d'expedients NEXTG 6 (BOIB núm. 43, de 29 de març de 2022)

  Segona comunicació d'anomalies d'expedients NEXTG6 (BOIB núm.73, de 4 de juny de 2022)

  Tercera comunicació d'anomalies d'expedients NEXTG6 (BOIB núm.103, de 6 d'agost de 2022)

4. Comunicació d'anomalies d'expedients NEXTG6 (BOIB núm.153, de 24 de novembre de 2022)

5. Comunicació d'anomalies d'expedients NEXTG6 (BOIB núm.16, de 4 de febrer de 2023)

6.Comunicació d'anomalies d'expedients NEXTG6 (BOIB núm.42, de 4 d'abril de 2023)

7. Comunicació d'anomalies d'expedients NEXTG6 (BOIB núm.116, de 22 d'agost de 2023)

Propostes de resolució d'expedients favorables

Primera proposta de resolució d'expedients favorables NEXTG 6(BOIB núm. 43, de 29 de març de 2022)

Segona proposta de resolució d'expedients favorables NEXTG 6 (BOIB núm.73, de 4 de juny de 2022)

Tercera proposta de resolució d'expedients favorables NEXTG6 (BOIB núm.103, de 6 d'agost de 2022)

4. Proposta de resolució d'expedients favorables NEXTG6 (BOIB núm.153, de 24 de novembre de 2022)

5. Proposta de resolució d'expedients favorables NEXTG6 (BOIB núm.16, de 4 de febrer de 2023)

6. Proposta de resolució d'expedients favorables NEXTG6 (BOIB núm.42, de 4 d'abril de 2023)

7. Proposta de resolució d'expedients favorables NEXTG6 (BOIB núm.116, de 22 d'agost de 2023)

Propostes de resolució d'expedients denegatoris

Primera proposta de resolució d'expedients denegatoris NEXTG6 (BOIB núm.73, de 4 de juny de 2022)

2. Proposta de resolució d'expedients denegatoris NEXTG6 (BOIB núm.153, de 24 de novembre de 2022)

3. Proposta de resolució d'expedients denegatoris NEXTG6 (BOIB núm.47, de 13 d'abril de 2023)

4. Proposta de resolució d'expedients denegatoris NEXTG6 (BOIB núm.116, de 22 d'agost de 2023)

Resolucions d'expedients favorables

Primera resolució d'expedients favorables NEXTG6 (BOIB núm. 54, de 23 de abril de 2022)

Segona resolució d'expedients favorables NEXTG6 (BOIB núm.89, de 9 de juliol de 2022)

Tercera resolució d'expedients favorables NEXTG6 (BOIB núm.118, de 8 de setembre de 2022)

4. Resolució d'expedients favorables NEXTG6 (BOIB núm.18, de 9 de febrer de 2023)

5. Resolució d'expedients favorables NEXTG6 (BOIB núm.28, de 4 de març de 2023)

6. Resolució d'expedients favorables NEXTG6 (BOIB núm.57, de 4 de maig de 2023)

7. Resolució d'expedients favorables NEXTG6 (BOIB núm.131, de 23 de setembre de 2023)

Resolucions d'expedients desfavorables

Primera resolució d'expedients desfavorables NEXTG6 (BOIB núm. 91, de 14 de juliol de 2022)

2. Resolució d'expedients desfavorables NEXTG6 (BOIB núm.3, de7 de gener de 2023)

3. Resolució d'expedients desfavorables NEXTG6 (BOIB núm.60, d'11 de maig de 2023)

4. Resolució d'expedients desfavorables NEXTG6 (BOIB núm.127, d'14 de setembre de 2023)

Propostes de resolució per les quals es minora la quantitat de l’ajut i es proposa el pagament

1. Proposta de minoració/pagament (BOIB núm. 41, d'1 d'abril de 2023)

- Correcció d'errades de la Proposta de minoració publicada al BOIB núm. 41, d'1 d'abril de 2023 (BOIB núm.58, de 6 de maig de 2023)

2- Proposta de minoració/pagament (BOIB núm. 66, de 18 de maig de 2023)

Resolucions per les quals es minora la quantitat de l’ajut i es proposa el pagament

1.Resolució de minoració/pagament (BOIB núm. 69, de 25 de maig de 2023)

2.Resolució de minoració/pagament (BOIB núm. 84, de 22 de juny de 2023)

Propostes de resolució per les quals es revoquen les subvencions

1. Proposta de revocació (BOIB núm. 31, de 11 de març de 2023)

 

 

Resolucions per les quals es revoquen les subvencions

1. Resolució de revocació (BOIB núm. 41, d'1 d'abril de 2023)
 

Resolucions de renúncia/desistiment

- Resolució de desistiment (BOIB núm.87, de 27 de juny de 2023)

- Resolució de renúncia (BOIB núm.89, d'1 de juliol de 2023)