Torna

Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic

En els següents links trobareu les comunicacions conjuntes realitzades dintre del marc de la convocatòria de subvencions NextG per a la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial (programa 6)

Per facilitar que els sol·licitants coneguin l'estat de tramitació de la seva subvenció, els expedients s'agruparan segons la data de presentació de la sol·licitud (cal tenir en compte que aquells expedients en els que s'hagi presentat documentació complementària, la data que es tindrà en compte serà el dia que es va presentar la darrera documentació).

Per a cercar el nom del sol·licitant dintre del document (es recomana pitjar "Ctrl+F" i indicar el nom del sol·licitant).

 

Expedients amb anomalies

  Primera comunicació d'anomalies d'expedients NEXTG 6 (BOIB núm. 43, de 29 de març de 2022)

  Segona comunicació d'anomalies d'expedients NEXTG6 (BOIB núm.73, de 4 de juny de 2022)

Propostes de resolució d'expedients favorables

Primera proposta de resolució d'expedients favorables NEXTG 6(BOIB núm. 43, de 29 de març de 2022)

Segona proposta de resolució d'expedients favorables NEXTG6 (BOIB núm.73, de 4 de juny de 2022)

Propostes de resolució d'expedients denegatoris

Primera proposta de resolució d'expedients denegatoris NEXTG6 (BOIB núm.73, de 4 de juny de 2022)

Resolucions d'expedients favorables

Primera resolució d'expedients favorables NEXTG6 (BOIB núm. 54, de 23 de abril de 2022)