Torna

Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic

En els següents links trobareu les comunicacions conjuntes realitzades dintre del marc de la convocatòria de subvencions NextG per a instal·lacions d'autoconsum en el sector residencial, administracions públiques i el tercer sector (programes 4,5)

Per facilitar que els sol·licitants coneguin l'estat de tramitació de la seva subvenció, els expedients s'agruparan segons la data de presentació de la sol·licitud (cal tenir en compte que aquells expedients en els que s'hagi presentat documentació complementària, la data que es tindrà en compte serà el dia que es va presentar la darrera documentació).

Per a cercar el nom del sol·licitant dintre del document (es recomana pitjar "Ctrl+F" i indicar el nom del sol·licitant).

 

Expedients amb anomalies

 
Propostes de resolució d'expedients favorables

 

Propostes de resolució d'expedients desfavorables

Resolucions d'expedients favorables

Resolucions d'expedients denegatoris

Resolucions d'expedients fiscalitzats

Resolucions de desistiment i renúncia