Torna

Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic

En els següents links trobareu les comunicacions conjuntes realitzades dintre del marc de la convocatòria de subvencions NextG per a instal·lacions d'autoconsum en el sector residencial, administracions públiques i el tercer sector (programes 4,5)

Per facilitar que els sol·licitants coneguin l'estat de tramitació de la seva subvenció, els expedients s'agruparan segons la data de presentació de la sol·licitud (cal tenir en compte que aquells expedients en els que s'hagi presentat documentació complementària, la data que es tindrà en compte serà el dia que es va presentar la darrera documentació).

Per a cercar el nom del sol·licitant dintre del document (es recomana pitjar "Ctrl+F" i indicar el nom del sol·licitant).

 

Modificació termini execució i justificació

1- Resolució per la qual es modifica la data límit d'execució i justificació establerta a les resolucions de concessió de subvenció (BOIB núm.131, de 8 d'octubre de 2022)

Expedients amb anomalies

Primera comunicació d'anomalies d'expedients NextG45 (BOIB núm. 23, de 12 de febrer de 2022)

Segona comunicació d'anomalies d'expedients NextG45 (BOIB núm. 27, de 19 de febrer de 2022)

Tercera comunicació d'anomalies d'expedients NextG45 (BOIB núm. 38, de 17 de març de 2022)

Quarta comunicació d'anomalies d'expedients NextG45 (BOIB núm. 56, de 28 de abril de 2022)

Cinquena comunicació d'anomalies d'expedients NextG45 (BOIB núm.114, de 30 d'agost de 2022)

6. Comunicació d'anomalies d'expedients NextG45 (BOIB núm.150, de 19 de novembre de 2022)

7. Comunicació d'anomalies d'expedients NEXTG45(BOIB núm.160, de 10 de desembre de 2022)

8. Comunicació d'anomalies d'expedients NEXTG45(BOIB núm.164, de 17 de desembre de 2022)

9. Comunicació d'anomalies d'expedients NEXTG45(BOIB núm.19, d'11 de febrer de 2023)

10. Comunicació d'anomalies d'expedients NEXTG45(BOIB núm.34, de 16 de març de 2023)

11. Comunicació d'anomalies d'expedients NEXTG45(BOIB núm.51, de 22 d'abril de 2023)

12. Comunicació d'anomalies d'expedients NEXTG45(BOIB núm.55, de 29 d'abril de 2023)

13. Comunicació d'anomalies d'expedients NEXTG45(BOIB núm.66, de 18 de maig de 2023)

14. Comunicació d'anomalies d'expedients NEXTG45(BOIB núm.77, de 10 de junyvde 2023)

15. Comunicació d'anomalies d'expedients NEXTG45(BOIB núm.91, de 6 de juliol de 2023).

16. Comunicació d'anomalies d'expedients NEXTG45(BOIB núm.121, de 31 d'agost de 2023).

17. Comunicació d'anomalies d'expedients NEXTG45(BOIB núm.124, de 7 de setembre de 2023).

18. Comunicació d'anomalies d'expedients NEXTG45(BOIB núm.124, de 7 de setembre de 2023).

 
Propostes de resolució d'expedients favorables

Primera proposta de resolució d'expedients favorables NEXTG45 (BOIB núm. 11, de 20 de gener de 2022)

Segona proposta de resolució d'expedients favorables NEXTG45 (BOIB núm. 27, de 19 de febrer de 2022)

Tercera proposta de resolució d'expedients favorables NEXTG45 (BOIB núm. 38, de 17 de març de 2022)

Quarta proposta de resolució d'expedients favorables NEXTG45 (BOIB núm. 56 , de 28 de abril de 2022)

Cinquena proposta de resolució d'expedients favorables NEXTG45 (BOIB núm.114, de 30 d'agost de 2022)

6. Proposta de resolució d'expedients favorables NEXTG45 (BOIB núm.150, de 19 de novembre de 2022)

7. Proposta de resolució d'expedients favorables NEXTG45 (BOIB núm.158, de 6 de desembre de 2022)

8. Proposta de resolució d'expedients favorables NEXTG45 (BOIB núm.164, de 17 de desembre de 2022)

9. Proposta de resolució d'expedients favorables NEXTG45 (BOIB núm.19, d'11 de febrer de 2023)

10. Proposta de resolució d'expedients favorables NEXTG45 (BOIB núm.34, de 16 de març de 2023)

11. Proposta de resolució d'expedients favorables NEXTG45 (BOIB núm.51, de 22 d'abril de 2023)

12. Proposta de resolució d'expedients favorables NEXTG45 (BOIB núm.55, de 29 d'abril de 2023)

13. Proposta de resolució d'expedients favorables NEXTG45 (BOIB núm. 66, de 18 de maig de 2023)

14. Proposta de resolució d'expedients favorables NEXTG45 (BOIB núm. 91, de 6 de juliol de 2023).

15. Proposta de resolució d'expedients favorables NEXTG45 (component 7) (BOIB núm. 91, de 6 de juliol de 2023).

16. Proposta de resolució d'expedients favorables NEXTG45 (BOIB núm. 121, de 31 d'agost de 2023).

17. Proposta de resolució d'expedients favorables NEXTG45 (BOIB núm. 124, de 7 de setembre de 2023).

 

Propostes de resolució d'expedients favorables fiscalitzats

2. Proposta de resolució d'expedients favorables fiscalitzats (BOIB núm.81, de 23 de juny 2022)

3. Proposta de resolució d'expedients favorables fiscalitzats (BOIB núm.171, de 31 de desembre 2022)

4. Proposta de resolució d'expedients favorables fiscalitzats (BOIB núm.22, de 18 de febrer de 2023)

Propostes de resolució d'expedients desfavorables

Primera proposta de resolució d'expedients desfavorables NEXTG45 (BOIB núm. 27, de 19 de febrer de 2022)

Segona proposta de resolució d'expedients desfavorables NEXTG45 (BOIB núm. 57, de 30 d'abril de 2022)

Tercera proposta de resolució d'expedients desfavorables NEXTG45 (BOIB núm.112, de 25 d'agost de 2022)

Quarta proposta de resolució d'expedients desfavorables NEXTG45 (BOIB núm.113, de 27 d'agost de 2022)

Cinquena proposta de resolució d'expedients desfavorables NEXTG45 (BOIB núm. 118, de 8 de setembre de 2022)

6. Proposta de resolució d'expedients desfavorables NEXTG45 (BOIB núm. 145, de 10 de novembre de 2022)

7. Proposta de resolució d'expedients desfavorables NEXTG45 (BOIB núm. 152, de 22 de novembre de 2022)

8. Proposta de resolució d'expedients desfavorables NEXTG45 (BOIB núm. 158, de 6 de desembre de 2022)

9. Proposta de resolució d'expedients desfavorables NEXTG45 (BOIB núm. 165, de 20 de desembre de 2022)

10. Proposta de resolució d'expedients desfavorables NEXTG45 (BOIB núm.19, d'11 de febrer de 2023)

11. Proposta de resolució d'expedients desfavorables NEXTG45 (BOIB núm.21, de 16 de febrer de 2023)

12. Proposta de resolució d'expedients desfavorables NEXTG45 (BOIB núm.27, de 2 de març de 2023)

13. Proposta de resolució d'expedients desfavorables NEXTG45 (BOIB núm.35, de 18 de març de 2023)

14. Proposta de resolució d'expedients desfavorables NEXTG45 (BOIB núm.52, de 25 d'abril de 2023)

15. Proposta de resolució d'expedients desfavorables NEXTG45 (BOIB núm.55, de 29 d'abril de 2023)

16. Proposta de resolució d'expedients desfavorables NEXTG45 (BOIB núm.66, de 18 de maig de 2023)

17. Proposta de resolució d'expedients desfavorables NEXTG45 (BOIB núm. 91, de 6 de juliol de 2023).

18. Proposta de resolució d'expedients desfavorables NEXTG45 (BOIB núm. 122, de 2 de setembre de 2023).

19. Proposta de resolució d'expedients desfavorables NEXTG45 (BOIB núm. 124, de 7 de setembre de 2023).

 

Resolucions d'expedients favorables

Primera resolució d'expedients favorables NEXTG45 (BOIB núm. 27, de 19 de febrer de 2022)

Segona resolució d'expedients favorables NEXTG45 (BOIB núm. 40, de 22 de març de 2022)

Tercera resolució d'expedients favorables NEXTG45 (BOIB núm. 54, de 23 de abril de 2022)

Quarta resolució d'expedients favorables NEXTG45 (BOIB núm. 72, de 2 de juny de 2022)

5. Resolució d'expedients favorables NEXTG45(BOIB núm.139, de 27 d'octubre de 2022)

6. Resolució d'expedients favorables NEXTG45(BOIB núm.20, de 14 de febrer de 2023)

7. Resolució d'expedients favorables NEXTG45(BOIB núm.26, de 28 de febrer de 2023)

8. Resolució d'expedients favorables NEXTG45(BOIB núm.26, de 28 de febrer de 2023)

9. Resolució d'expedients favorables NEXTG45(BOIB núm.55, de 29 d'abril de 2023)

10. Resolució d'expedients favorables NEXTG45(BOIB núm.60, de 11 de maig de 2023)

11. Resolució d'expedients favorables NEXTG45(BOIB núm.67, de 20 de maig de 2023)

12. Resolució d'expedients favorables NEXTG45(BOIB núm. 73, de 3 de juny de 2023).

13. Resolució d'expedients favorables NEXTG45(BOIB núm. 84, de 22 de juny de 2023).

14. Resolució d'expedients favorables NEXTG45(BOIB núm. 111, de 10 d'agost de 2023).

Resolucions d'expedients denegatoris

Primera resolució d'expedients denegatoris NEXTG45 (BOIB núm. 40, de 22 de marzo de 2022)

Segona resolució d'expedients denegatoris NEXTG45(BOIB núm.69, de 28 de maig de 2022)

Tercera resolució d'expedients denegatoris NEXTG45(BOIB núm.121, de 15 de setembre de 2022)

Quarta resolució d'expedients denegatoris NEXTG45(BOIB núm.122, de 17 de setembre de 2022)

Cinquena resolució d'expedient denegatoris NEXTG45(BOIB núm.131, de 8 d'octubre de 2022)

6. Resolució d'expedient denegatoris NEXTG45(BOIB núm.158, de 6 de desembre de 2022)

7. Resolució d'expedient denegatoris NEXTG45(BOIB núm.3, de 7 de gener de 2023)

8. Resolució d'expedient denegatoris NEXTG45(BOIB núm.6, de 14 de gener de 2023)

9. Resolució d'expedient denegatoris NEXTG45(BOIB núm.6, de 14 de gener de 2023)

10. Resolució d'expedient denegatoris NEXTG45(BOIB núm.27, de 2 de març de 2023)

11. Resolució d'expedient denegatoris NEXTG45 (BOIB núm.31, de 11 de març de 2023)

12. Resolució d'expedient denegatoris NEXTG45 (BOIB núm.37, de 23 de març de 2023)

- Resolució de revocació de la Resolució de 20 de març de 2023(BOIB núm.37, de 23 de març de 2023) per la qual es deneguen les subvencions (exp.NEXTG45-1779/2021) - (BOIB núm. 42,de 4 d'abril de 2023)

- Resolució per la qual s'estimen les al·legacions presentades a l'expedient NEXTG45-1779/2021 contra la Proposta de resolució denegatòria(BOIB núm.50, de 20 d'abril de 2023)

13. Resolució d'expedient denegatoris NEXTG45 (BOIB núm.50, de 20 d'abril de 2023)

14. Resolució d'expedient denegatoris NEXTG45 (BOIB núm.67, de 20 de maig de 2023)

15. Resolució d'expedient denegatoris NEXTG45 (BOIB núm.69, de 25 de maig de 2023)

16. Resolució d'expedient denegatoris NEXTG45 (BOIB núm. 89, de 1 de juliol de 2023).

17. Resolució d'expedient denegatoris NEXTG45 (BOIB núm. 115, de 19 d'agost de 2023).

 

Resolucions d'expedients fiscalitzats

1. Resolució d'expedients fiscalitzats NEXTG45 (BOIB núm. 44, de 31 de març de 2022)

2. Resolució d'expedients fiscalitzats NEXTG45(BOIB núm. 103, de 6 d'agost de 2022)

3. Resolució d'expedients fiscalitzats NEXTG45(BOIB núm. 12, de 26 de gener de 2023)

4. Resolució d'expedients fiscalitzats NEXTG45(BOIB núm. 36, de 21 de març de 2023)

Propostes de resolució per les quals es minora la quantitat de l’ajut i es proposa el pagament

1. Proposta de minoració/pagament (BOIB núm. 31, de 11 de març de 2023)

Resolucións per les quals es minora la quantitat de l’ajut i es proposa el pagament

1. Resolució de minoració/pagament (BOIB núm. 40, de 30 de març de 2023)

Propostes de resolució per les quals es revoquen les subvencions

1. Proposta de revocació (BOIB núm.32, de 14 de març de 2023)

Resolucions per les quals es revoquen les subvencions

1. Resolució de revocació (BOIB núm.41, d'1 d'abril de 2023)

Resolucions de desistiment i renúncia

1. Resolució de desistiment (BOIB núm.66, de 21 de maig de 2022)

2. Resolució de renúncia (BOIB núm.72, de 2 de junt de 2022)

3. Resolució de desistiment (BOIB núm. 115, d'1 de setembre de 2022)

4. Resolució de renúncia (BOIB núm.156, d'1 de desembre de 2022)

5. Resolució de desistiment (BOIB núm. 162, de 13 de desembre de 2022)

6. Resolució de desistiment (BOIB núm. 18, de 9 de febrer de 2023)

7. Resolució de desistiment (BOIB núm. 40, de 30 de març de 2023)

8. Resolució de desistiment (BOIB núm. 71, de 30 de maig de 2023)

9. Resolució de renúncia (BOIB núm. 72, d'1 de juny de 2023)

Altres comunicacions

1- Diligència per la qual es reserva el crèdit per a sol·licituds no resoltes.Modificació (BOIB núm. 95, de 23 de juliol de 2022)

1.1 Correcció d'errors de l'annex de la diligència per la qual es reserva el crèdit per a sol·licituds no resoltes (BOIB núm.105, de 9 d'agost de 2022)