Canvi climàtic

Informació sobre adaptació al canvi climàtic i mitigació de gasos d'efecte hivernacle: normativa, ajudes, Illes Balears, tu i el teu entorn.

http://canviclimatic.caib.es