Cita prèvia per a la consulta presencial sobre expedientes de subvenció.

 

Per presentar qualsevol reclamació, s'ha de demanar obligatòriament cita prèvia.

Aquesta tramitació presencial està disponible només per a les persones físiques. La resta de subjectes estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, de conformitat amb l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

En tot cas, la sol·licitud no suposa reserva d'hora. Una vegada enviada la sol·licitud, contactaran amb vós per confirmar-vos la cita o bé proposar-vos-en una de nova. Aquest criteri es farà segons l'ordre d'entrada de les sol·licituds i la capacitat de l'oficina.

Per fer la sol·licitud cal emprar el formularia que hi ha a continuació. Per rebre resposta, es necessari emplenar tots els camps del formulari.

 

NOTES IMPORTANTS:

1) L'horari d'atenció al públic per a la cita prèvia és dilluns, dimecres i divendes de 9 a 12h.

2) Si necessitau conèixer l'estat administratiu del vostre l'expedient de subvenció podeu fer-ho en l'enllaç telmàtic de consulta (accediu a la consulta)