En els següents links trobareu les comunicacions conjuntes realitzades dintre del marc de la convocatòria de subvencions FOTOPAR 2023 per a instal·lacions d'autoconsum per a comunitats de propietaris i persones físiques.

Per facilitar que els sol·licitants coneguin l'estat de tramitació de la seva subvenció, els expedients s'agruparan segons la data de presentació de la sol·licitud (cal tenir en compte que aquells expedients en els que s'hagi presentat documentació complementària, la data que es tindrà en compte serà el dia que es va presentar la darrera documentació).

Per a cercar el nom del sol·licitant dintre del document (es recomana pitjar "Ctrl+F" i indicar el nom del sol·licitant).

Expedients amb anomalies de sol·licitud

1. Comunicació d'expedients amb anomalies (BOIB núm. 21, de 16 de febrer de 2023)

2. Comunicació d'expedients amb anomalies (BOIB núm. 27, de 2 de març de 2023)

3. Comunicació d'expedients amb anomalies (BOIB núm. 32, de 14 de març de 2023)

4. Comunicació d'expedients amb anomalies (BOIB núm. 35, de 18 de març de 2023)

5. Comunicació d'expedients amb anomalies (BOIB núm. 41, d'1 d'abril de 2023)

6. Comunicació d'expedients amb anomalies (BOIB núm. 48, de 15 d'abril de 2023)

7. Comunicació d'expedients amb anomalies (BOIB núm. 54, de 27 d'abril de 2023)

8. Comunicació d'expedients amb anomalies (BOIB núm. 63, de 16 de maig de 2023)

9. (No hi ha hagut comunicació d'anomalies)

10. Comunicació d'expedients amb anomalies (BOIB núm. 69, de 25 de maig de 2023)

11. Comunicació d'expedients amb anomalies (BOIB núm. 76, de 8 de juny de 2023)

12. Comunicació d'expedients amb anomalies (BOIB núm. 84, de 22 de juny de 2023)

13. Comunicació d'expedients amb anomalies (BOIB núm. 93, de 8 de juliol de 2023)

14. Comunicació d'expedients amb anomalies (BOIB núm. 101, de 20 de juliol de 2023)

15. Comunicació d'expedients amb anomalies (BOIB núm. 113, de 15 d'agost de 2023)

Propostes de resolució d'expedients favorables

1. Proposta de resolució d'expedients favorables (BOIB núm. 21, de 16 de febrer de 2023)

2. Proposta de resolució d'expedients favorables (BOIB núm. 27, de 2 de març de 2023)

3. Proposta de resolució d'expedients favorables (BOIB núm. 32, de 14 de març de 2023)

4. Proposta de resolució d'expedients favorables (BOIB núm. 35, de 18 de març de 2023)

5. Proposta de resolució d'expedients favorables (BOIB núm. 41, d'1 d'abril de 2023)

6. Proposta de resolució d'expedients favorables (BOIB núm. 48, de 15 d'abril de 2023)

7. Proposta de resolució d'expedients favorables(BOIB núm. 54, de 27 d'abril de 2023)

8. Proposta de resolució d'expedients favorables (BOIB núm. 63, de 16 de maig de 2023)

9. Proposta de resolució d'expedients favorables (BOIB núm.67, de 20 de maig de 2023)

10. Proposta de resolució d'expedients favorables (BOIB núm. 69, de 25 de maig de 2023)

11. Proposta de resolució d'expedients favorables (BOIB núm. 76, de 8 de juny de 2023)

12. Proposta de resolució d'expedients favorables (BOIB núm. 84, de 22 de juny de 2023)

13. Proposta de resolució d'expedients favorables (BOIB núm. 93, de 8 de juliol de 2023)

14. Proposta de resolució d'expedients favorables (BOIB núm. 101, de 20 de juliol de 2023)

15. Proposta de resolució d'expedients favorables (BOIB núm. 113, de 15 d'agost de 2023)

16. Proposta de resolució d'expedients favorables (BOIB núm. 143, de 21 d'octubre de 2023)

Propostes de resolució d'expedients denegatoris

1. Proposta de resolució per la qual es deneguen les subvencions (BOIB núm.51, de 22 d'abril de 2023)

2. Proposta de resolució per la qual es deneguen les subvencions (BOIB núm. 63, de 16 de maig de 2023)

3. Proposta de resolució per la qual es deneguen les subvencions (BOIB núm. 93, de 8 de juliol de 2023)

4. Proposta de resolució per la qual es deneguen les subvencions (BOIB núm. 113, de 15 d'agost de 2023)

Resolucions d'expedients denegatoris

1. Resolució per la qual es deneguen les subvencions (BOIB núm. 63, de 16 de maig de 2023)

2. Resolució per la qual es deneguen les subvencions (BOIB núm. 90, de 4 de juliol de 2023)

3. Resolució per la qual es deneguen les subvencions (BOIB núm.103, de 29 de juliol de 2023)

4. Resolució per la qual es deneguen les subvencions (BOIB núm.123, de 5 de setembre de 2023).

Resolucions d'expedients favorables

1. Resolució d'expedients favorables (BOIB núm.36, de 21 de març de 2023)

2. Resolució d'expedients favorables (BOIB núm.39, de 28 de març de 2023)

3. Resolució d'expedients favorables (BOIB núm.47, de 13 d'abril de 2023)

4. Resolució d'expedients favorables (BOIB núm.55, de 29 d'abril de 2023)

5. Resolució d'expedients favorables (BOIB núm.57, de 4 de maig de 2023)

6. Resolució d'expedients favorables (BOIB núm.60, de 11 de maig de 2023)

7. Resolució d'expedients favorables (BOIB núm.67, de 20 de maig de 2023)

8. Resolució d'expedients favorables (BOIB núm.80, de 15 de juny de 2023)

9. Resolució d'expedients favorables (BOIB núm.80, de 15 de juny de 2023)

10. Resolució d'expedients favorables (BOIB núm.84, de 22 de juny de 2023)

11. Resolució d'expedients favorables (BOIB núm.103, de 29 de juliol de 2023)

12.Resolució d'expedients favorables (BOIB núm.108, de 3 d'agost de 2023)

13. Resolució d'expedients favorables (BOIB núm.110, de 8 d'agost de 2023)

14. Resolució d'expedients favorables (BOIB núm.115, de 19 d'agost de 2023)

15. Resolució d'expedients favorables (BOIB núm.130, de 21 de setembre de 2023)

16. Resolució d'expedients favorables (BOIB núm.154, de 14 de novembre de 2023)

- Resolució per la qual es modifica la Resolució de 13 de juny de 2023, en la part que afecta a l'expedient FOTOPAR23-917/2023 (BOIB núm.169, de 14 de desembre de 2023)

Resolucions de renúncia/desistiment

1. Resolució de renúncia (BOIB núm.55, de 29 d'abril de 2023)

2. Resolució de desistiment (BOIB núm.57, de 4 de maig de 2023)

3. Resolució de desistiment (BOIB núm.70, de 27 de maig de 2023)

4. Resolució de renúncia (BOIB núm. 101, de 20 de juliol de 2023)

5. Resolució de renúncia (BOIB núm.138, de 10 d'octubre de 2023)

6. Resolució de renúncia (BOIB núm.164, de 2 de desembre de 2023)

7. Resolució de renúncia (BOIB núm.20, de 10 de febrer de 2024)

Requeriment per a la justificació

1. Requeriment per a la justificació (BOIB núm.95, de 11 de juliol de 2023)

2. Requeriment per a la justificació (BOIB núm. 101, de 20 de juliol de 2023)

3. Requeriment per a la justificació (BOIB núm.103, de 29 de juliol de 2023)

4. Requeriment per a la justificació (BOIB núm.110, de 8 d'agost de 2023)

5. Requeriment per a la justificació (BOIB núm.111, de 10 d'agost de 2023)

6. Requeriment per a la justificació (BOIB núm.115, de 19 d'agost de 2023)

7. Requeriment per a la justificació (BOIB núm.118, de 26 d'agost de 2023)

8.Requeriment per a la justificació (BOIB núm.134, de 30 de setembre de 2023)

9.Requeriment per a la justificació (BOIB núm.134, de 30 de setembre de 2023)

10.Requeriment per a la justificació (BOIB núm.137, de 7 d'octubre de 2023)

11. Requeriment per a la justificació (BOIB núm.160, de 23 de novembre de 2023)

Resolucions de revocació per no presentar la justificació

1. Resolució de revocació per no justificar (BOIB núm.114, de 17 d'agost de 2023)

2. Resolució de revocació per no justificar (BOIB núm.115, de 19 d'agost de 2023)

3. Resolució de revocació per no justificar (BOIB núm.118, de 26 d'agost de 2023)

4. Resolució de revocació per no justificar (BOIB núm.130, de 21 de setembre de 2023)

5. Resolució de revocació per no justificar (BOIB núm. 133, de 28 de setembre de 2023)

6. Resolució de revocació per no justificar (BOIB núm. 138, de 10 d'octubre de 2023)

7.Resolució de revocació per no justificar (BOIB núm. 139, de 12 d'octubre de 2023)

8.Resolució de revocació per no justificar (BOIB núm. 148, de 31 d'octubre de 2023)

9.Resolució de revocació per no justificar (BOIB núm. 148, de 31 d'octubre de 2023)

10.Resolució de revocació per no justificar (BOIB núm. 156, de 16 de novembre de 2023)

11. Resolució de revocació per no justificar (BOIB núm. 172, de 21 de desembre de 2023)

Comunicació d'expedients amb anomalies de JUSTIFICACIÓ

1. Expedients que han d'esmenar la justificació (BOIB núm. 133, de 28 de setembre de 2023)

2. Expedients que han d'esmenar la justificació (BOIB núm.138, de 10 d'octubre de 2023)

3. Expedients que han d'esmenar la justificació (BOIB núm.142, de 19 d'octubre de 2023)

4. Expedients que han d'esmenar la justificació (BOIB núm.146, de 26 d'octubre de 2023)

5. Expedients que han d'esmenar la justificació (BOIB núm.153, d'11 de novembre de 2023)

6. Expedients que han d'esmenar la justificació (BOIB núm.158, de 21 de novembre de 2023)

7. Expedients que han d'esmenar la justificació (BOIB núm.161, de 25 de novembre de 2023)

8. Expedients que han d'esmenar la justificació (BOIB núm.163, de 30 de novembre de 2023)

9. Expedients que han d'esmenar la justificació (BOIB núm.169, de 14 de desembre de 2023)

10. Expedients que han d'esmenar la justificació (BOIB núm.172, de 21 de desembre de 2023)

11. Expedients que han d'esmenar la justificació (BOIB núm.176, de 30 de desembre de 2023)

Resolució de revocació per no esmenar la justificació

Resolució de revocació per no esmenar la justificació (BOIB núm.13, de 27 de gener de 2024)

Proposta i resolució de revocació anomalies no esmenables

1. Proposta de revocació (BOIB núm.19, de 8 de febrer de 2024)

1. Resolució de revocació (BOIB núm.32, de 5 de març de 2024)

Propostes de minoració de l'ajut concedit

1- Proposta per la qual es minora l'ajut i es proposa el pagament(BOIB núm.139, de 12 d'octubre de 2023)

2.Proposta per la qual es minora l'ajut i es proposa el pagament(BOIB núm.144, de 24 d'octubre de 2023)

- Correcció d'errades de la Proposta de minoració publicada al BOIB núm.144 (BOIB núm. 156, de 16 de novembre de 2023)

3. Proposta per la qual es minora l'ajut i es proposa el pagament (BOIB núm. 148, de 31 d'octubre de 2023)

4. Proposta per la qual es minora l'ajut i es proposa el pagament (BOIB núm.161, de 25 de novembre de 2023)

5. Proposta per la qual es minora l'ajut i es proposa el pagament (BOIB núm.172, de 21 de desembre de 2023)

6. Proposta per la qual es minora l'ajut i es proposa el pagament (BOIB núm.175, de 28 de desembre de 2023)

- Correcció d'errades de la Proposta de minoració publicada al BOIB núm.175(BOIB núm.176, de 30 de desembre de 2023)

7. Proposta per la qual es minora l'ajut i es proposa el pagament (BOIB núm.15, de 30 de gener de 2024)

- Correcció d'errades de la Proposta de minoració publicada al BOIB núm. 15(BOIB núm. 31, de 2 de març de 2024)

Resolucions de minoració de l'ajut/pagament

1. Resolució de minoració de l'ajut concedit/pagament (BOIB núm.149, de 2 de novembre de 2023)

2. Resolució de minoració de l'ajut concedit/pagament (BOIB núm.162, de 28 de novembre de 2023)

3. Resolució de minoració de l'ajut concedit/pagament (BOIB núm.162, de 28 de novembre de 2023)

4. Resolució de minoració de l'ajut concedit/pagament (BOIB núm.173, de 23 de desembre de 2023)

5. Resolució de minoració de l'ajut concedit/pagament (BOIB núm.15, de 30 de gener de 2024)

6. Resolució de minoració de l'ajut concedit/pagament (BOIB núm.15, de 30 de gener de 2024)

7. Resolució de minoració de l'ajut concedit/pagament (BOIB núm.26, de 22 de febrer de 2024)

Resolució per la qual s’ordena l’arxiu dels expedients per haver-se exhaurit el crèdit

Resolució per la qual s’ordena l’arxiu dels expedients per haver-se exhaurit el crèdit (BOIB núm.10, de 20 de gener de 2024)