Centre: Air Europa-Aeroport de Menorca

Nº Registre: ES-IB-000080 (ES-SB-000116)

Activitat principal: Transport aeri de passatgers (NACE 51.10) i activitats annexes al transport aeri (NACE 52.23)

Organització: Air Europa Líneas Aéreas, SAU

Ubicació