Torna

ECOTUR

Inici

El programa ECOTUR de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural que va néixer com a un projecte LIFE (LIFE97 ENV/E/000264), té com a objectiu la promoció de la implantació d'instruments voluntaris per a la millora integral del medi ambient.

En aquesta web trobareu informació detallada sobre:

Logotipo de los Sistemas de Gestión Ambiental, (EMAS). Sistema Comunitari de Gestió i Auditoria Mediambiental, EMAS                                       

Darreres notícies

La Comissió Europea adopta nous criteris d'etiqueta ecològica de la UE de cosmètics i productes per a la cura dels animals.

Els productes cosmètics i productes per a la cura dels animals que disposin d'etiqueta ecològica de la UE, d'acord amb els criteris de la Decisió (UE) 2021/1870, ofereixen als consumidors de tota la UE el benefici de proves confiables de marques ecològiques genuïnes.

Decisió (UE) 2021/1845 de la Comissió, de 20 d'octubre de 2021, per la que es modifica la Decisió (UE) 2017/175 en referència al període de validesa dels criteris de l'etiqueta ecològica de la UE per a l'allotjament turístic i dels requisits d'avaluació i verificació corresponents.

S'aprova un nou document de referència sectorial per al sector de la gestió de residus

Decisió (UE) 2020/519 de la Comissió, de 3 d'abril de 2020, relativa al document de referència sectorial sobre les millors pràctiques de gestió mediambiental, els indicadors sectorials de comportament mediambiental i els paràmetres comparatius d'excel·lència per al sector de la gestió de residus en el marc del Reglament (CE) nº 1221/2009, relatiu a la participació voluntària d'organitzacions en un sistema comunitari de gestió i auditoria mediambientals (EMAS)

Entra en vigor la modificació de l'annex IV del Reglament EMAS

REGLAMENT (UE) 2018/2026 de la Comissió, de 19 de desembre de 2018, que modifica l'annex IV del Reglament (CE) nº 1221/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la participació voluntària d'organitzacions en un sistema comunitari de gestió i auditories mediambientals (EMAS)

DECISIÓ (UE) 2017/2285 DE LA COMISSIÓ de 6 de desembre de 2017 pere la qual es modifica la Guia de l'usuari en la que figuren els passos necessaris per participar en l'EMAS d'acord amb el Reglament (CE) no 1221/2009 del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la participació voluntària d'organitzacions en un sistema comunitari de gestió i auditoria mediambientals (EMAS)

                                                          
 

Logotipo Ecolabel

Etiqueta Ecològica de la Unió Europea, EEUE.

                                                                          veure totes les notícies. . .                  

També trobareu informació d'una  sèrie d'actuacions de promoció:

- Publicació de Guies de Bones Pràctiques Ambientals.

- Subvenció per a la implantació de Sistemes de Gestió Ambiental i verificació d'EMAS, i per a la concessió de l'Etiqueta Ecològica de la Unió Europea (EEUE). 

- Difusió d'actuacions, registrats i productes/serveis en jornades, fires i congressos.

- Coordinació amb altres agents implicats.

- Informació sobre els Premis europeus EMAS i Ecolabel