Inici

El programa ECOTUR de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, que va néixer com a un projecte LIFE (LIFE97 ENV/E/000264), té com a objectiu la promoció de la implantació d'instruments voluntaris per a la millora integral del medi ambient.

En aquesta web trobareu informació detallada sobre:

Logotipo de los Sistemas de Gestión Ambiental, (EMAS). Sistema Comunitari de Gestió i Auditoria Mediambiental, EMAS 
 

Logotipo Ecolabel

Etiqueta Ecològica de la Unió Europea, EEUE.

Informació d'actuacions de promoció  i divulgació:

- Publicació de Guies de Bones Pràctiques Ambientals.

- Assessorament sobre la Certificació d'Inversions Ambientals (RD 1777/2004, deducció de l'impost  de societats).

- Subvenció per a la implantació de Sistemes de Gestió Ambiental i verificació d'EMAS, i per a la concessió de l'Etiqueta Ecològica de la Unió Europea (EEUE). 

- Difusió d'actuacions, registrats i productes/serveis en jornades, fires i congressos.

- Coordinació amb altres agents implicats.

- Informació  i suport general a registrats i interessats. Butlletí electrònic.

- Informació sobre els Premis europeus EMAS i Ecolabel