Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Procediments

Heu cercat

771 Procediments disponibles, mostra-me'n 10 20 50 per pàgina.
 • Registre i publicacions Inscripció d'una delegació autonòmica d'un col·legi professional Direcció General de Relacions Institucionals i Acció Exterior

  Tràmit : Sol·licitud Obert

 • Registre i publicacions Obertura full registral en el Registre de col.legis professionals Direcció General de Relacions Institucionals i Acció Exterior

  Tràmit : Sol·licitud Obert

 • Registre i publicacions Presentació de comptes anuals col·legis professionals Direcció General de Relacions Institucionals i Acció Exterior

  Tràmit : Sol·licitud Obert

 • Registre i publicacions Pressupost de l'exercici següent i memòria explicativa en matèria de col.legis professionals Direcció General de Relacions Institucionals i Acció Exterior

  Tràmit : Sol·licitud Obert

 • Registre i publicacions Dipòsit comunicació de societats professionals Direcció General de Relacions Institucionals i Acció Exterior

  Tràmit : Sol·licitud Obert

 • Registre i publicacions Reglaments de règim interior d'un col.legi professional Direcció General de Relacions Institucionals i Acció Exterior

  Tràmit : Sol·licitud Obert

 • Registre i publicacions Normes o baremacions sobre honoraris professionals Direcció General de Relacions Institucionals i Acció Exterior

  Tràmit : Sol·licitud Obert

 • Registre i publicacions Legalització de llibres de col·legis professionals Direcció General de Relacions Institucionals i Acció Exterior

  Tràmit : Sol·licitud Obert

 • Registre i publicacions Absorció de col·legis professionals Direcció General de Relacions Institucionals i Acció Exterior

  Tràmit : Sol·licitud Obert

 • Registre i publicacions Fusió de col·legis professionals Direcció General de Relacions Institucionals i Acció Exterior

  Tràmit : Sol·licitud Obert