Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Procediments / Serveis

Heu cercat

1336 Procediments / Serveis disponibles, mostra-me'n 10 20 50 per pàgina.
 • Autoritzaciones, llicències i concessions Visat de contractes de compra o arrendament d'habitatge de protecció oficial Direcció General d'Habitatge i Arquitectura

  Tràmit : Sol·licitud visat Des del 15/07/2017 Obert Tràmit : Esmena de la sol·licitud Des del 28/11/2022 Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Ajuts als clubs esportius de les Illes Balears de categoria nacional que participin en campionats d'Europa Direcció General d'Esports

  Tràmit : Sol·licitud Des del 02/12/2022 Fins al 20/12/2023. Obert Tràmit : Acceptació/Renuncia Subvenció Des del 02/02/2023 Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Ajudes al foment de la raça frisona, 2022 Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

  Tràmit : Sol.licitud d'ajuda Des del 02/12/2022 Fins al 30/12/2022. Tancat Tràmit : Sol·licitud de pagament Des del 02/12/2022 Obert Tràmit : Esmena de la sol.licitud Des del 02/12/2022 Obert Tràmit : Al.legacions en tramit d'audiencia Des del 02/12/2022 Obert Tràmit : Millora o modificació volùntaria de la sol.licitud Des del 02/12/2022 Obert Tràmit : Desistiment de la sol.licitud o renúnica al dret Des del 02/12/2022 Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Ajudes per a inversions als escorxadors, 2022 Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

  Tràmit : Sol·licitud d'ajuda Des del 02/12/2022 Fins al 31/01/2023. Tancat Tràmit : Sol·licitud de pagament Des del 02/12/2022 Obert Tràmit : Esmena de la sol.licitud Des del 02/12/2022 Obert Tràmit : Presentació de la documentació Des del 02/12/2022 Obert Tràmit : Millora o modificació voluntària de la sol.licitud Des del 02/12/2022 Obert Tràmit : Al.legacions en tràmit d'audiència Des del 02/12/2022 Obert Tràmit : Desistiment de la sol.licitud o renúncia del dret Des del 02/12/2022 Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Subvencions per a inversions en industries de transformació i comercialització vitivinícoles, 2022 Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

  Tràmit : Sol.licitud d'ajuda Des del 05/10/2022 Fins al 25/10/2022. Tancat Tràmit : Sol·licitud de pagament Des del 01/04/2023 Obert Tràmit : Millora o modificació voluntària de la sol.licitud Des del 05/10/2022 Obert Tràmit : Presentació de documentació Des del 05/10/2022 Obert Tràmit : Al.legacions en tràmit d'audiència Des del 05/10/2022 Obert Tràmit : Presentació de declaració d'acceptació de subvenció Des del 05/10/2022 Obert Tràmit : Desestiment de la sol.licitud o renuncia al dret Des del 05/10/2022 Obert Tràmit : Esmena de la sol.licitud Des del 02/12/2022 Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Subvencions per al foment d'instal·lacions de generació renovable en ports de les Illes Balears ,d'emmagatzematge elèctric, d'infraestructura de recàrrega elèctrica o d'hidrogen renovable Servei d'Energies Renovables i Eficiència Energètica

  Tràmit : Sol·licitud de la subvenció Des del 13/12/2022 Fins al 30/06/2023. Tancat Tràmit : Presentació documentació complementària, subsanació deficiències i altra documentació Des del 13/12/2022 Fins al 31/12/2024. Obert Tràmit : Justificació de la subvenció Des del 13/12/2022 Fins al 31/12/2024. Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Ajuts per a fomentar la participació institucional de les organitzacions empresarials i sindicals més representatives de les Illes Balears Direcció General de Treball i Salut Laboral

  Tràmit : Sol·licitud Des del 25/01/2023 Fins al 25/02/2023. Tancat Tràmit : Justificació Des del 26/02/2023 Fins al 10/11/2023. Tancat Tràmit : Esmena i presentació de documentació Des del 25/01/2023 Fins al 31/12/2023. Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Ajuts per al manteniment d'estructures organitzatives de les associacions empresarials més representatives Direcció General de Treball i Salut Laboral

  Tràmit : Sol·licitud Des del 25/01/2023 Fins al 14/02/2023. Tancat Tràmit : Justificació Des del 17/02/2023 Fins al 08/11/2023. Tancat Tràmit : Esmena i presentació de documentació Des del 25/01/2023 Fins al 31/12/2023. Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Subvencions SOIB Itineraris Integrals d'Inserció 2023 i 2024, cofinançada pel Fons Social Europeu (FSE), Programa Balears del FSE+ 2021-2027 Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

  Tràmit : Sol.licitud de la subvenció Des del 15/01/2023 Fins al 06/02/2023. Tancat

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Ajudes per fomentar la producció de productes agrícoles de qualitat, 2023 Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

  Tràmit : Sol.licitud d'ajuda Des del 07/12/2022 Fins al 02/02/2023. Tancat Tràmit : Esmena de la sol.licitud Des del 07/12/2022 Obert Tràmit : Presentació de la documentació Des del 07/12/2022 Obert Tràmit : Millora o modificació voluntària de la sol.licitud Des del 07/12/2022 Obert Tràmit : Al.legacions en tràmit d'audiència Des del 07/12/2022 Obert Tràmit : Desistiment de la sol.licitud o renúncia del dret Des del 07/12/2022 Obert Tràmit : Sol·licitud de pagament Des del 27/10/2023 Fins al 31/12/2023. Obert