Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Seu Electrònica

Procediments

Heu cercat

704 Procediments disponibles, mostra-me'n 10 20 50 per pàgina.
 • Subvencions, ajuts, beques i premis Convocatòria subvencions per a entitats que duen a terme programes en matèria de desplaçament temporal de menors estrangers amb finalitat de tractament mèdic o d'escolarització o per al gaudiment de vacances, per als anys 2017-18 Direcció General de Menors i Famílies

  Tràmit : Sol·licitud Des del 11/08/2017 Fins al 25/08/2017. Tancat Tràmit : Acceptació o renúncia de la subvenció Des del 28/08/2017 Obert Tràmit : Justificació de la subvenció Des del 28/02/2018 Obert

 • Altres Sol·licitud de concessió d'etiqueta ecològica europea Servei de Qualitat Ambiental

  Tràmit : SOL·LICITUD Des del 12/01/2010 Obert

 • Registre i publicacions Registre d'empreses acreditades en el sector de la construcció de la comunitat autònoma de les Illes Balears Direcció General de Treball, Economia Social i Salut Laboral

  Tràmit : Registre d'Empreses Acreditades en el Sector de la Construcció de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Ajudes per a la consolidació i la implantació d'empreses de les Illes Balears a mercats exteriors Servei de Promoció Empresarial

  Tràmit : Sol·licitud d'ajuts i declaració responsable de dades, per a la consolidació i la implantació d'empreses de les Illes Balears a mercats exteriors Des del 13/07/2017 Fins al 13/08/2017. Tancat

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Ajuts públics a les PIMES per realitzar accions d'internacionalització (2017) Servei de Promoció Empresarial

  Tràmit : Sol·licitud d'ajuts i declaració responsable de dades, per a accions d'internacionalització per a PIME Des del 13/07/2017 Fins al 13/08/2017. Tancat

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Convocatòria SOIB Dual Sectors Estratègics 2017 Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

  Tràmit : Resolució BOIB del 21 d'octubre de 2017. ampliació tèrmini sol.licitud Des del 20/09/2017 Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Ajuts per fomentar i impulsar la competitivitat dels sectors productius empresarials adreçades a agrupacions empresarials innovadores, clústers i centres tecnològics empresarials a les Illes Balears (2017) Direcció General de Política Industrial

  Tràmit : FASE I: Presentació de sol·licitud d'ajuts Des del 04/12/2017 Obert Tràmit : FASE II: Justificació de l'activitat subvencionada Des del 30/11/2017 Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Convocatòria de subvencions per executar projectes de post-emergència en països en desenvolupament per l'any 2017 Direcció General de Cooperació

  Tràmit : Sol·licitud Des del 03/05/2017 Fins al 15/11/2017. Tancat Tràmit : Justificació projecte aprovat Des del 01/11/2017 Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Convocatòria d'ajuts destinats a la premsa diària en llengua catalana a les Illes Balears Direcció General de Política Lingüística

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 24/07/2017 Fins al 11/08/2017. Tancat Tràmit : Llista provisional d'admesos i exclosos Des del 30/08/2017 Obert Tràmit : Llista definitiva d'admesos i exclosos Des del 26/09/2017 Obert Tràmit : Correcció de la llista provisional d'admesos i exclosos Des del 12/10/2017 Obert Tràmit : Llista definitiva d'admesos i exclosos Des del 31/10/2017 Obert Tràmit : Proposta de resolució Des del 07/11/2017 Obert

 • Altres Autorització/Resolució d'afecció corresponent per dur a terme activitats de filmació, sessions fotogràfiques i altres tipus de produccions audiovisuals dins espais de la Xarxa Natura 2000 Servei de Planificació al Medi Natural

  Tràmit : Sol·licitud per a activitats de filmació, sessions fotogràfiques i altres tipus de produccions audiovisuals dins espais de la Xarxa Natura 2000 Des del 23/10/2017 Obert