Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Procediments / Serveis

Heu cercat

1325 Procediments / Serveis disponibles, mostra-me'n 10 20 50 per pàgina.
 • Servei Administratiu Certificat d'insuficiència de candidats/demandants Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

 • Servei Administratiu Presentació de la revisió periòdica de les activitats itinerants Servei d'Activitats Classificades

 • Servei Administratiu Comunicació de simulacre Direcció General d'Emergències i Interior

 • Servei Administratiu Declaració d'informació estadística i comptable (DEC) Servei de Política Financera i Assegurances

 • Servei Administratiu Sol·licitud de relació de garanties dipositades per NIF Servei de Dipositaria

 • Servei Administratiu Sol·licitud del certificat acreditatiu dels pagaments de la Tresoreria de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Servei de Gestió Financera

 • Servei Administratiu Enviament telemàtic de reformes anotades a la ITV (UDIT-169) Direcció General d'Indústria i Polígons Industrials

 • Servei Administratiu Sol·licitud per anàlisi foliar, d'aigües i terres per a l'agricultura Programa de Producció Vegetal

 • Autoritzaciones, llicències i concessions Supervisió de la gestió de les empreses concessionàries d'obres de les carreteres de l'Illa d'Eivissa Departament d'Obres Públiques

  Tràmit : Presentació d'escrit d'esmena de deficiències Des del 18/12/2020 Obert

 • Altres Expropiacions forçoses en matèria d'obres públiques Departament d'Obres Públiques

  Tràmit : Presentació d'al·legacions Des del 31/07/2021 Obert