Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Procediments / Serveis

Heu cercat

1322 Procediments / Serveis disponibles, mostra-me'n 10 20 50 per pàgina.
 • Subvencions, ajuts, beques i premis Ajuts als clubs esportius de les Illes Balears amb equips d'esports individuals i col·lectius que participin en competicions de categoria nacional - Despeses inscripció 2022/23 Direcció General d'Esports

  Tràmit : Sol·licitud Des del 23/11/2022 Fins al 15/06/2023. Tancat Tràmit : Acceptació/Renúncia Des del 29/06/2023 Fins al 13/07/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions Des del 03/07/2023 Fins al 13/07/2023. Tancat

 • Infraccions i sancions Procediment sancionador per infraccions en l'ordre social Direcció General de Treball i Salut Laboral

  Tràmit : Presentació d'al·legacions Des del 04/12/2019 Obert Tràmit : Reconeixement de la responsabilitat i/o pagament voluntari Des del 14/07/2021 Obert Tràmit : Presentació de documentació Des del 26/10/2022 Obert

 • Comunicacions, informes i declaracions responsables Presentació de documentació en relació a l'autorització de emissió de gasos d'efecte hivernacle (AEGEH) Secció d'Atmosfera

  Tràmit : Presentació de l'informe de millora Des del 01/01/2020 Obert

 • Autoritzaciones, llicències i concessions Autorització d'emissió de gasos d'efecte hivernacle Secció d'Atmosfera

  Tràmit : Sol·licitud Des del 01/01/2020 Obert Tràmit : Al·legacions en tràmit d'audiència Des del 24/05/2023 Obert Tràmit : Esmena de la sol·licitud Des del 24/05/2023 Obert Tràmit : Presentació de documentació Des del 24/05/2023 Obert Tràmit : Desistiment de la sol·licitud Des del 24/05/2023 Obert

 • Infraccions i sancions Procediment sancionador en matèria de Comerç Direcció General d'Empresa, Autònoms i Comerç

  Tràmit : Al·legacions a l'Acord d'inici Des del 27/04/2018 Obert Tràmit : Al·legacions a la Proposta de resolució Des del 04/07/2023 Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Subvencions nominatives a les Cambres Oficials de Comerç Direcció General d'Empresa, Autònoms i Comerç

  Tràmit : Sol·licitud Des del 16/02/2023 Obert

 • Autoritzaciones, llicències i concessions Procediment d'atorgament d'autorització autonòmica d'instal·lació de gran establiment comercial Direcció General d'Empresa, Autònoms i Comerç

  Tràmit : Sol·licitud autorització GEC Des del 07/03/2018 Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Ajuts per al programa de modernització del comerç Fons Tecnològic en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea (NextGeneration UE) per a l'exercici 2023 Direcció General d'Empresa, Autònoms i Comerç

  Tràmit : Sol·licitud Des del 26/05/2023 Fins al 26/06/2023. Tancat

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Ajudes per fomentar la cooperació empresarial en l'àmbit del comerç mitjançant el suport a les organitzacions sindicals i empresarials amb suficient representativitat per negociar el conveni laboral del comerç (2023) Direcció General d'Empresa, Autònoms i Comerç

  Tràmit : Sol.licitud Des del 20/03/2023 Fins al 18/04/2023. Tancat

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Ajudes per a la contractació d'assegurances agràries combinades a la comunitat autònoma de les Illes Balears corresponents al 44è Pla d'assegurances agràries combinades Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

  Tràmit : Presentació de certificacions parcials Des del 31/07/2023 Fins al 31/12/2023. Obert