Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Procediments / Serveis

Heu cercat

794 Procediments / Serveis disponibles, mostra-me'n 10 20 50 per pàgina.
 • Subvencions, ajuts, beques i premis Ajudes destinades a la consolidació i la implantació d'empreses de les Illes Balears a mercats exteriors (2018) Direcció General de Comerç i Empresa

  Tràmit : Sol·licitud (Annex I) i Compte justificatiu (Annex II) Des del 17/05/2018 Fins al 17/06/2018. Tancat

 • Autoritzaciones, llicències i concessions Contractació amb caràcter provisional, temporal i extraordinari de professors a centres privats concertats Servei de Centres Educatius

  Tràmit : Sol·licitud d'autorització provisional per a la contractació de professorat Des del 01/10/2018 Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Subvencions destinades a fomentar la modernització de les empreses comercials detallistes i determinades empreses de serveis 2018 Direcció General de Comerç i Empresa

  Tràmit : Sol·licitud de subvenció i declaració responsable de dades, corresponent a la convocatòria de subvencions destinades a fomentar la modernització de les empreses comercials detallistes i determinades empreses de serveis Des del 14/05/2018 Fins al 12/06/2018. Tancat

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Convocatòria de subvencions destinades a finançar les despeses ordinàries de funcionament de les federacions, confederacions i unions d'entitats sense ànim de lucre d'àmbit suprainsular que realitzen programes de l'àmbit social Direcció General de Planificació i Serveis Socials

  Tràmit : SOL·LICITUD Des del 29/08/2018 Fins al 31/03/2020. Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Ajut públic destinat a promoure actuacions d'inversió per a la modernització de l'estructura digital de l'activitat industrial (2018) Direcció General de Política Industrial

  Tràmit : FASE I: Presentació de sol·licitud d'ajut Des del 18/06/2018 Fins al 31/12/2018. Obert Tràmit : FASE II: Sol·licitud de pagament de l'ajut Des del 18/06/2018 Fins al 31/12/2018. Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Convocatoria de subvencions SOIB Formació DUAL Sectors Estratègics Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

  Tràmit : Sol·licitud Des del 03/09/2018 Obert

 • Comunicacions, informes i declaracions responsables Comunicació de baixa de conservador d'ascensor (029) Unitat d'Informació i Tràmit - (UDIT)

  Tràmit : Pagament de la taxa Des del 11/01/2018 Obert

 • Comunicacions, informes i declaracions responsables Canvi de categoria i autoavaluació d'hotels, hotels-apartaments i apartaments Direcció General de Turisme

  Tràmit : Sol·licitud Des del 16/05/2018 Obert

 • Comunicacions, informes i declaracions responsables Sol·licitud d'informació comptable a tercers(IbSalut) Subdirecció de Pressupostos i Control de la Despesa

  Tràmit : Soli.citud Des del 08/08/2018 Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Convocatòria subvencions projectes de Cooperants i Prospeccions 2018 Direcció General de Cooperació

  Tràmit : SOL.LICITUD Des del 06/05/2018 Fins al 04/06/2018. Tancat Tràmit : JUSTIFICACIÓ PROJECTE APROVAT Des del 26/10/2018 Fins al 31/12/2020. Obert